Obchody Międzynarodowego Dnia Seniora w Gminie Będzino

Za nami obchody Międzynarodowego Dnia Seniora, przypadającego na dzień 14 listopada, chociaż w Gminie Będzino świętowaliśmy aż dwa dni. Przypomnijmy, że święto ma służyć promowaniu aktywności osób w starszym wieku, co bezpośrednio przekłada się na poprawę ich jakości życia, zdrowia i bezpieczeństwa. To również okazja do podkreślenia wyjątkowej roli osób starszych w naszym społeczeństwie.

Tak było i tym razem. Obchodzone w naszej gminie święto seniorów owocowało w spotkania międzypokoleniowe, które miały miejsce w Tymieniu oraz w Mścicach. Zarówno Szkoła Podstawowa im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu  jak i Przedszkole “Promyki Bałtyku” w Mścicach przygotowały fantastyczne spotkania, w których seniorzy wspólnie z dziećmi i młodzieżą mogli wspólnie spędzić czas, zarówno na zabawie jak i występach artystycznych. Było zabawnie, donośle i słodko, gdyż pojawił się nawet tort. Nie zapomniano o konkursach i okolicznościowych kartkach z życzeniami. -Kochani seniorzy życzę wam nieustającej energii, żeby planować i marzyć. Życzę też dużo zdrowia, żebyście mogli te plany i marzenia spełniać. – powiedziała wójt Gminy Będzino, Sylwia Halama.

Międzynarodowy Dzień Seniora jest dobrą okazją do tego, aby nawiązać do form pomocy i wsparcia, jaką starsze osoby mogą być objęte w naszej gminie. Szczególnie ważne jest w tym kontekście działanie Dziennego Domu Senior+ w Tymieniu oraz Klubu Senior+ w Mścicach. Na ich działanie Gmina corocznie składa wniosek o dofinansowanie w otwartym konkursie ofert,w  ramach  Programu Wieloletniego „Senior+”. Pozyskane dofinansowanie pozwala na prawidłowe działanie tych dwóch placówek w gminie.

Dzienny Dom Seniora działa od poniedziałku do piątku oferując m.in. ciepły posiłek, możliwość integracji oraz działania terapeutyczne. W Domu są zapewnione usługi rehabilitanta, seniorzy uczestniczą w wyjazdach integracyjnych, imprezach, uroczystościach świątecznych. Angażują się w lokalne wydarzenia. Druga z placówek, czyli Klub Seniora w Mścicach działa natomiast od poniedziałku do czwartku. Seniorzy wspólnie tworzą tam rękodzieła, włączają się w lokalne wydarzenia, uczestniczą w wyjazdach zarówno tych dalekich połączonych ze zwiedzaniem, jak i tych bliskich nad morze gdzie delektują się lokalnymi goframi i lodami. Uczęszczają na basen i zajęcia zdrowego kręgosłupa. Mimo dzielącej ich odległości pomiędzy placówkami wiele wydarzeń realizują wspólnie rozwijając integrację nie tylko pomiędzy sobą, ale również z innymi osobami z lokalnej społeczności.

Podczas pobytu w placówkach, seniorzy mają gwarancję, że odpowiednio przeszkolony personel zapewni im bezpieczeństwo i odpowiednią organizację wolnego czasu. Są miejscami stwarzającymi doskonałe warunki do aktywnego, ciekawego spędzenia czasu w doskonałym towarzystwie. Seniorzy posiadają bowiem ogromną wiedzę w różnych dziedzinach życia, co wykorzystywane jest do realizacji wspólnie rodzących się pomysłów.

Gmina, która chce stworzyć odpowiednią jakość życia dla seniorów, musi dbać o zapewnienie im właśnie takich warunków. Tym bardziej, że społeczeństwo wiejskie się starzeje i jest to już problem na tyle poważny, że poruszany np. w dokumencie “Polska wieś 2044. Wizja rozwoju” wydanym przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Co więcej, jest to już trend, którego raczej nie da się cofnąć.

Musimy więc zadbać o aktywność społeczną seniorów i ich czynny udział w ważnych wydarzeniach. Pamiętajmy o naszych seniorach nie tylko z okazji ich święta.

opublikowano 18 listopada 2023