Obowiązki osób prawnych w podatkach lokalnych

Wójt Gminy Będzino jako organ podatkowy przypomina o zbliżającym się terminie składania deklaracji podatkowych z tytułu podatków lokalnych .
Zasady rozliczania i częstotliwość opłacania podatków lokalnych tj. podatku od nieruchomości , podatku rolnego czy podatku leśnego wyglądają inaczej w przypadku osób fizycznych, a inaczej w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej. W przypadku osób fizycznych ustalenie podatków za dany rok odbywa się w drodze decyzji administracyjnej właściwego organu podatkowego . Natomiast osoby prawne same odpowiadają za prawidłowość wyliczenia podstawy opodatkowania oraz kwot podatku do zapłaty. Powinny one także pilnować terminów zapłaty podatku oraz terminów na złożenie odpowiedniej deklaracji podatkowej wraz z wymaganymi załącznikami.
W poniżej tabelce dla ułatwienia podano terminy składania deklaracji i dokonywania wpłat oraz oznaczenia wymaganych druków:

Rodzaj podatku

Termin składania
deklaracji

Termin płatności

podatku

Formularze podatkowe

Podatek

od nieruchomości

– do 31
stycznia każdego roku,

– w ciągu
14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego

– korygować
deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
tych zmian;

 

Wpłata w ratach
proporcjonalnych w terminie do 15 każdego m-ca,

a za styczeń do dnia 31
stycznia.

 

DN-1, ZDN-1,

ZDN-2,

Podatek rolny

– do 15
stycznia każdego roku,

– w
ciągu 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego

– korygować
deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
tych zmian;

 

Wpłata
w ratach proporcjonalnych w terminach do dnia:

 I rata – 15 marca,

 II rata – 15 maja,

III
rata – 15 września,

IV
rata – 15 listopada.

 

DR-1,
ZDR-1,

ZDR-2,

Podatek leśny

– do 15
stycznia każdego roku,

– w
ciągu 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego

– korygować
deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
tych zmian;

 

Wpłata
w ratach proporcjonalnych za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego
miesiąca.

 

DL-1,
ZDL-1,

ZDL-2,

Należy pamiętać o tym, że w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, jest on płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
Na terenie kraju zostały wprowadzone jednolite wzory deklaracji na podatki. Gmina Będzino umożliwiła przesyłanie ich drogą elektroniczną za pomocą ePUAP.
Formularze podatkowe dostępne są na stronie Gminy Będzino w Zakładce PODATKI https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/.
Wszelkich informacji na temat podatków lokalnych od osób prawnych uzyskać można u Katarzyny Kubickiej pod nr telefonu 94 3162-552 , 883 018 036 lub e-mail pod adresem k.kubicka@bedzino.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opublikowano 7 stycznia 2021