W ubiegłym roku zarząd OSP podjął skuteczne działania dotyczące pozyskania dofinansowania na zakup fantomu do szkoleń z pierwszej pomocy oraz defibrylatora treningowego. W tym celu przy wsparciu Urzędu Gminy przygotowany i złożony został wniosek aplikacyjny do Programu pomocy strażom pożarnym prowadzonym przez PKN ORLEN i korporacyjną Fundację ORLEN – Dar Serca. Celem realizowanego od 2000 r. programu jest poprawa szeroko rozumianego bezpieczeństwa, kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań oraz wyrażenie uznania dla niosących pomoc strażaków. W szesnastoletniej historii programu PKN ORLEN przekazał darowizny rzeczowe i finansowe o wartości ponad 9 mln zł. Tylko w ubiegłym roku łączna wartość środków i sprzętu otrzymanego przez strażaków wyniosła 900 tys. zł. Na zakup planowanego sprzętu strażacy z Mścic pozyskali 5000 zł. Zamierzają zakupić cały zestaw fantomów Little Family oraz treningowy półautomatyczny defibrylator AED LIFELINE TRAINER. Komplet trzech wiernie odtworzonych manekinów umożliwi realistyczny trening podstawowych czynności z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej osób we wszystkich grupach wiekowych. Natomiast ćwiczebne AED będzie wykorzystywane do nauki skutecznego udzielania pierwszej pomocy z użyciem nowoczesnych technologii. Nowe wyposażenie posłuży m.in. do prowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla osób dorosłych i warsztatów w szkołach dla dzieci. (PK)