Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja

Gmina Będzino, w listopadzie br. otrzymała grant w ramach Programu „POMORZE ZACHODNIE-BEZPIECZNA EDUKACJA”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7- „Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych oraz rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19” Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Otrzymane środki finansowe przeznaczone są na zakup sprzętu, urządzeń, środków czystości  oraz środków ochrony osobistej, służących zapewnieniu niezbędnego reżimu sanitarnego oraz profilaktyce zakażeń wirusem SARS-Cov-2 w placówkach edukacyjnych na terenie gminy. Zadanie realizowane jest do końca bieżącego roku. Wysokość grantu wynosi 107 745,00 zł

Wsparciem zostały objęte następujące placówki:

  • Szkoła Podstawowa w Będzinie z siedzibą Łeknie,
  • Szkoła Podstawowa w Dobrzycy,
  • Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Mścicach,
  • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu,
  • Przedszkole w Będzinie,
  • Przedszkole „Promyki Bałtyku” w Mścicach,
  • Żłobek Samorządowy w Mścicach.

opublikowano 4 grudnia 2020