Uprzejmie informuję radnych Rady Gminy w Będzinie, że  w dniu 29 grudnia 2016 r. , o godz. 09.20, w Urzędzie Gminy w Będzinie, odbędzie się posiedzenie komisji oświatowo – społecznej – posiedzenie u Z – cy Wójta Gminy- tematem będzie zaopiniowanie zmian do budżetu na rok 206 oraz projektów uchwał dotyczących powołania żłobka samorządowego w Mścicach.

Przewodnicząca  komisji
Lucyna Parol

opublikowano 28 grudnia 2016