Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych, że w dniu 26 czerwca 2015 roku, o godz. 14.00, w sali narad Urzędu Gminy, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji infrastruktury technicznej oraz komisji rolnictwa i przemysłu Rady Gminy w Będzinie.

Tematem posiedzenia będzie omówienie projektów uchwał na sesję Rady zaplanowaną na dzień 30 czerwca br. , m.in. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych „WIERZCHOMINO” , w gminie Będzino.

Natomiast w dniu 29 czerwca 2015 roku, o godz. 13.00, swoje posiedzenie odbędzie komisja budżetowo – finansowa Rady Gminy, w sprawie omówienia zmian w budżecie gminy na rok 2015 oraz pozostałych projektów uchwał na najbliższą sesję.

Informację przygotowała:
Insp. Ewa Jaroniewska
Biuro Rady Gminy

Będzino 17 czerwca 2015 r.