Prośba o wypełnienie ankiety

W związku z planowanym uczestnictwem Gminy Będzino w projekcie pt.: „E-OBYWATEL NOWE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zwracamy się do mieszkańców z pilną prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety badającej zapotrzebowanie w zakresie umiejętności cyfrowych. Prosimy o wypełnianie ankiety dostępnej pod poniższym linkiem do dnia 31.12.2015 roku.

Wypełnij ankietę elektronicznie

Pobierz ankietę

opublikowano 7 stycznia 2016