Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Strzeżenicach

W dniu 28 maja pomiędzy Gminą Będzino, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego podpisano umowę o dofinansowanie na realizację inwestycji, polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w Strzeżenicach. W podpisaniu udział wzięli Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj, Wójt Gminy Będzino Mariusz Jaroniewski oraz Skarbnik Gminy Będzino Patrycja Woltmann.

Projekt zakłada instalację 800 mb kanalizacji grawitacyjnej oraz 600 mb kanalizacji tłocznej wraz z budową dwóch przepompowni ścieków, na działkach w obrębie ewidencyjnym w Strzeżenicy. Działanie jest kontynuacją realizowanego wcześniej projektu p.n.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej.

Wniosek na rozbudowę złożono w dniu 18 października 2019 roku. Całkowity koszt inwestycji to ok. 600 tys. zł, z czego ok. 376 tys. zł to pozyskana dotacja.

Projekt jest realizowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Na rok 2020 zaplanowano kwotę środków własnych  w wysokości 150 000,00 zł . Zakończenie inwestycji jest planowane na wrzesień 2021 r.

[av_gallery ids=’178834,178833′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ av_uid=’av-6x0nljk’ admin_preview_bg=”]

opublikowano 9 czerwca 2020