Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 w gminie Będzino

2 września 2013 r. jest dniem rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W gminie Będzino w roku szkolnym 2013/2014 naukę rozpocznie 457 uczniów szkół podstawowych, 249 uczniów gimnazjów, a wychowaniem przedszkolnym objętych zostanie 302 dzieci w przedszkolach, punktach przedszkolnych i oddziałach zerowych.

   Gmina aktywnie wspiera naukę dzieci i młodzieży, pozyskując i przeznaczając fundusze m. in. na naukę pływania, dodatkowe zajęcia języka angielskiego, niemieckiego, koła sportowe, programy strukturalne wspomagające naukę w klasach I – III szkół podstawowych.

   Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych nastąpi 27 czerwca 2014 r. W tym roku szkolnym ferie zimowe przypadają na okres od 17 lutego do 2 marca 2014 r.

opublikowano 30 sierpnia 2013