Spotkanie Wójta z sołtysami Gminy Będzino

Pod koniec ubiegłego tygodnia, w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie odbyła się pierwsza narada Wójta  z nowo wybranymi  sołtysami naszej gminy.

Zastępca Wójta, Dariusz Markowski podziękował wszystkim mieszkańcom za udział w wyborach swoich lokalnych przedstawicieli , a Sołtysom i członkom rad sołeckich pogratulował wyboru. Przewodnicząca Rady Gminy, Barbara Grudzień złożyła szczególne gratulacje nowym Sołtysom i zaprosiła wszystkich sołtysów do współpracy z radnymi.

Następnie Sołtysi otrzymali Zaświadczenia o wyborze. Z okazji Dnia Sołtysa oraz w związku z początkiem kadencji Panie otrzymały kwiaty, a wszystkim rozdane zostały upominki przydatne w pełnieniu obowiązków w sołectwie.

W spotkaniu wziął udział Przewodniczący Komisji d.s. Rolnictwa, Piotr Kołpacki.Obecni byli także goście, którzy ufundowali upominki. Dziękujemy Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa PZZ w Stoisławiu, Mirosławowi Narojkowi za ufundowanie takerów do tablic ogłoszeniowych. Dyrektorowi Banku Spółdzielczego w Będzinie, Arkadiuszowi Stasiorkowi za udział w spotkaniu oraz ufundowanie teczek na dokumenty ,  a także za zaproszenie do współpracy z Bankiem.

Raz jeszcze wielkie podziękowania dla sponsorów.

W spotkaniu wziął także udział przedstawiciel ZODR Odział w Koszalinie, Krzysztof Gródecki, który przedstawił informacje na temat planowanych szkoleń oraz konkursów, a także dyżurów w UG Będzino ( każdy poniedziałek od godz. 8 – 13).

Wójt Gminy Będzino, Mariusz Jaroniewski przedstawił informację dotyczącą przyszłych inwestycji przez Zakład Gazowniczy w Koszalinie, a także działań planowanych przez Urząd Gminy. W toku spotkania Sołtysi zgłosili sprawy do załatwienia związane z drogami, stanem przystanków, problem odpadów, śmieci.

Na zakończenie, Wójt  podziękował sołtysom za udział w spotkaniu oraz wszelkie sygnały dotyczące zdarzeń na terenie gminy. Kolejne spotkanie planowane jest 11 kwietnia br. ,na którym odbędzie się szkolenie z  zakresu ochrony danych osobowych.