Spotkanie z Joanną Ławicką

Gościem Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie była Joanna Ławicka – doktor nauk społecznych, pedagog specjalny, autorka książki „Nie jestem kosmitą. Mam zespół Aspergera” oraz licznych publikacji naukowych i popularyzatorskich. Spotkanie poprowadziła Agnieszka Szeląg – nauczyciel terapeuta  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warninie.

Ideą spotkania było pokazanie  osób ze spektrum autyzmu w innym, niekoniecznie znanym świetle – jako osoby wartościowe, które mają swoje pasje, przeżycia, sukcesy i pomysły na życie. Potrzebują tylko akceptacji, zrozumienia i wsparcia społeczeństwa. Pani Joanna odpowiadając na liczne pytania  prowadzącej i publiczności, w głównej mierze mówiła o idei zastosowania psychologii poznawczej i rozwojowej we wspieraniu osób z zespołem Aspergera.

Problemy z zarządzaniem emocjami i brak pewnych umiejętności społecznych nie mogą blokować wspaniałych możliwości, które wynikają z posiadania tego niezwykłego mechanizmu, jakim jest umysł człowieka z zespołem Aspergra – mówiła dr Joanna Ławicka. Takiej osoby nie poddajemy terapii, nie modyfikujemy jej osobowości. Takiej osobie potrzebna jest tylko jak najszybsza diagnoza, akceptacja i wsparcie.

W spotkaniu, które miało miejsce w Domu Ludowym w Mścicach uczestniczyło ponad 100 osób. Byli to nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni oraz rodzice. Tak duża liczba osób zainteresowanych tematem spotkania wskazuje na wyraźną potrzebę dialogu i pogłębiania wiedzy w tej kwestii.

Tego samego dnia, czyli 13 kwietnia 2017 r., dr Joanna Ławicka poprowadziła jedno ze spotkań integracyjnych „Jesteśmy po to, by być razem, a nie obok siebie”. Odbywają się one cyklicznie w filii bibliotecznej w Tymieniu, gdzie wspólne działania łączą dwie grupy młodzieży – uczniów Zespołu Szkół w Tymieniu oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Warninie.  Autorka książki podzieliła się z młodymi ludźmi swoją wiedzą i doświadczeniem, które pozwoliły im na lepsze zrozumienie istoty autyzmu, a w szczególności zespołu Aspergera. Osobiste doświadczenia pisarki  pomogły uświadomić młodym ludziom, jakie są mocne i słabe strony takich osób. Spotkanie zakończyło się warsztatami integracyjnymi. Jako, że poprzez sztukę często łatwiej zrozumieć pewne mechanizmy, uczniowie  tworzyli formy plastyczne sylwetek ludzi i kosmitów, aby przekonać się, że każdy z nas jest inny – co nie oznacza, że jesteśmy sobie obcy.