Susza 2023- informacja dla rolników!

Susza w gminie Będzino, informacje dla rolników

Susza w gminie Będzino, informacje dla rolników

Wójt Gminy Będzino informuje, że wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku wystąpienia suszy (z wyjątkiem szkód w środkach trwałych tj., przede wszystkim w drzewach i krzewach owocowych) składa się za pośrednictwem PUBLICZNEJ APLIKACJI. W przypadku szacowania szkód powstałych w wyniku suszy w środkach trwałych, lustracji dokonywać będzie – jak dotychczas – Komisja powołana przez Wojewodę.

Ponadto informujemy, że w związku z trwającymi w Ministerstwie Rolnictwa pracami dotyczącymi procedur składania wniosków „suszowych” prosimy o nie składanie w chwili obecnej wniosków do urzędu.

Pracownicy urzędu po uzyskaniu decyzji Ministra Rolnictwa poinformują Państwa o formie składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych wywołanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi- suszy. Link do aplikacji publicznej: tutaj.

Szczegółowe informacje na temat szacowania szkód w gospodarstwach rolnych znajdują się na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Link do strony ZUW w Szczecinie: tutaj.

Suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września danego roku – klimatycznego bilansu wodnego poniżej określonej wartości dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych. System Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) ma za zadanie wskazać obszary, na których wystąpiły straty spowodowane suszą w uprawach rolnych.

Link do mapy przedstawiającej obszar zagrożenia suszą:tutaj.

W przypadku rozbieżności między wynikami Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) a obserwacją strat w polu istnieje możliwość zgłaszania rozbieżności poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie SMSR – Platforma dialogu z Rolnikiem.

Link do ankiety SMSR: tutaj.

Informacji udziela inspektor ds. ochrony środowiska Urzędu Gminy Będzino, tel. (94 3 162 555).

opublikowano 17 lipca 2023