Wpisy

Trwa realizacja zadania pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Będzino’’ na rok 2023

Szanowni Mieszkańcy,

miło nam poinformować, że trwa realizacja zadania pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Będzino’’ na rok 2023, realizowanego przy wsparciu finansowym pochodzącym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Informujemy, że podpisaliśmy umowę na usługę polegającą na usunięciu azbestu z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Będzino, określonych w załączniku do umowy. Wykonawcą jest Firma Usługowo-Handlowa Anna Żmuda-Trzebiatowska. Usługa polega na demontażu, odbiorze, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest o łącznej masie ok. 64,80 Mg oraz transporcie (odbiorze) i utylizacji wyrobów zawierających azbest o masie łącznej ok. 60,12 Mg. Zakończenie realizacji zadania planowane jest do 31 sierpnia 2023 r. W kwestiach techniczno-organizacyjnych będzie się z Państwem kontaktował Wykonawca. Przypominamy, że po Państwa stronie leży zabezpieczenie nowego pokrycia dachowego.

Gmina Będzino z największym dofinansowaniem w powiecie Koszalińskim na realizację zadania pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Będzino’’

Gmina Będzino informuje, że w 2023 roku uzyskała największe dofinansowanie w powiecie Koszalińskim na realizację zadania pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Będzino’’. Wsparcie finansowe  pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Realizacja zadania będzie obejmowała usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Będzino w formie:

  • demontażu, transportu i unieszkodliwienia na 11 posesjach;
  • transportu i unieszkodliwienia na 25 posesjach

 

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi programu można się zapoznać na stronie internetowej WFOŚiGW w Szczecinie oraz NFOŚiGW w Warszawie.

Źródło: https://wfos.szczecin.pl/aktualno%C5%9B%C4%87/azbest-do-likwidacji-ze-wsparciem-funduszu