Wykaz Nr 1/09/2023 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy powyżej 3 lat