XXI edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie
uprzejmie informuje, że rozpoczęła się XXI edycja Ogólnokrajowego Konkursu
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, który przebiegać będzie pod Honorowym
Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Konkurs organizowany we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników.
W konkursie:
• mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli);
• nie mogą uczestniczyć gospodarstwa, które już zdobyły miano najbezpieczniejszego w kraju;
• nie mogą uczestniczyć zdobywcy II i III miejsca finału krajowego przez okres 5 lat;
• nie mogą brać udziału gospodarstwa sklasyfikowane w etapie wojewódzkim
na miejscach I- III – przez okres 3 lat.

Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim
i centralnym.
Warunkiem udziału w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia na formularzu dostępnym w Oddziale Regionalnym KRUS w Koszalinie, w podległych Placówkach Terenowych oraz na stronie internetowej Kasy www.gov.pl/krus.
Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w Oddziale Regionalnym
w Koszalinie lub w podległych Placówkach Terenowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia 2024 r.

Formularz zgłoszeniowy BGR (1)

Regulamin Konkursu BGR

opublikowano 13 lutego 2024