Zaproszenie do udziału w przetargu “Utworzenie stref rekreacji na terenie Gminy Będzino”

Urząd Gminy Będzino serdecznie zaprasza oferentów do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: “Utworzenie stref rekreacji na terenie Gminy Będzino”.

Zadanie podzielono na 3 części:

– Część nr 1 pn.: „Strefa rekreacji z morską ścieżką edukacyjną w Mścicach”

– Część nr 2 pn.: „Strefa rekreacji w m. Strachomino”

– Część nr 3 pn.: „Utworzenie trzech stref rekreacji na terenie gminy Będzino”

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej  Gminy Będzino  i tam można zapoznać się dokładniej z informacjami i opisem zamówienia.

Link do przetargu – tutaj.

Instrukcja składania oferty-tutaj.

Termin składania ofert upływa dnia 15 marca.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za inwestycje w Urzędzie Gminy Będzino pod nr tel. (94)31-62-537.

Zapraszamy do składania ofert i współpracy!