Zaproszenie do udziału w Święcie Plonów

Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie z Gminą Świeszyno serdecznie zapraszają wszystkie chętne osoby oraz podmioty do wzięcia udziału w charakterze wystawcy podczas wydarzenia pn. „Święto Plonów”, organizowanego 17 września 2016 r. na placu rekreacyjno-sportowym w Niedalinie.

Do prezentacji własnych wyrobów, produktów lub obszaru działalności w szczególności zapraszamy:

– wytwórców produktów regionalnych,
– twórców ludowych, artystów, rękodzielników,
– rzemieślników,
– organizacje pozarządowe,
– sołectwa i  świetlice,
– jednostki samorządowe,
– instytucje i firmy związane z doradztwem oraz świadczeniem usług na rzecz rolnictwa.

Osoby/podmioty chcące uczestniczyć w wydarzeniu proszone są o zgłoszenie swojego udziału w postaci wypełnionej „KARTY ZGŁOSZENIA WYSTAWCY”. Organizator nie zapewnia wystawcom sprzętu ekspozycyjnego (namiotu, stołów i krzeseł). Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście lub przesłać (drogą elektroniczną, pocztową bądź faxem) do dnia 2 września 2016 r. na adres:

Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie
ul. Leśna 2
76-034 Sarbinowo

tel. (94) 711 01 51
faks (94) 711 01 55

e-mail: biuro@scksarbinowo.pl

Serdecznie zapraszamy!

Karta zgloszenia wystawcy – dożynki 2016