Zawiadomienie o posiedzeniu komisji budżetowo-finansowej

Przewodnicząca  komisji  budżetowo – finansowej  zwołuje  posiedzenie  komisji  na  dzień  21 maja 2018 r.,  godz.  09.20. Posiedzenie   odbędzie   się  u Skarbnika  Gminy Będzino. Tematem  posiedzenia  będzie  zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.

Przewodnicząca komisji
Barbara Grudzień

Projekty uchwał

 

opublikowano 14 maja 2018