Złote Gody Państwa Marii i Ryszarda Packów

50 lecie pożycia małżeńskiego, Państwo Pacek Mścice

„Nie sztuką pokochać, a sztuką wytrwać w miłości na dobre i złe”. Cytat ten idealnie nawiązuje do uroczystości 50 lecia pożycia małżeńskiego, jakie obchodzili w dniu 17 lutego b.r.  Państwo Maria i Ryszard Packowie z Mścic.

Kolejne już obchodzone w naszej Gminie „Złote Gody” to wyjątkowe święto, które obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Te wspólne lata to symbol wierności i miłości rodzinnej, to skarbnica czynów małych i wielkich, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie.

Podczas doniosłej uroczystości w  Urzędzie Stanu Cywilnego w Będzinie małżonkowie celebrowali swoje święto w gronie najbliższej rodziny, przedstawicieli władz samorządowych: Pani Sylwii Halamy Wójta Gminy Będzino, Pana Andrzeja Nożykowskiego Przewodniczącego Rady Gminy Będzino oraz Doroty Kokłowskiej Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Będzinie. Wójt Gminy Będzino Pani Sylwia Halama odznaczyła Jubilatów Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zaś Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Nożykowski przekazał pamiątkowy dyplom.

Dostojnym Jubilatom życzymy wielu dalszych lat w zdrowiu, wzajemnej miłości i szacunku najbliższych osób, by przeżyte wspólnie lata niosły ze sobą tylko dobre wspomnienia, a nadchodzące lata pozwalały spełniać marzenia i przeżywać kolejne jubileusze.

opublikowano 20 lutego 2024