Szanowni Mieszkańcy,

 od dnia 1 lipca br. zmianie ulegną stawki, oraz metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawka za gromadzenie odpadów będzie wynosić:

– 17 zł gdy odpady są gromadzone w sposób selektywny;

– 26 zł gdy odpady są gromadzone w sposób nieselektywny.

Opłata będzie naliczana od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

Dla właścicieli nieruchomości zarządzanych przez wspólnotę lub spółdzielnię mieszkaniową zmieni się także sposób rozliczania opłaty. Z dniem 1 lipca br. opłatę należy uiszczać u zarządcy nieruchomości.

Zgodnie z art. 6 m ust 1 c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Mieszkańcom wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych, którzy będą mieli nadpłatę z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, urząd gminy będzie zwracał środki według dyspozycji mieszkańca.

Informacja  dotyczy właścicieli nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie, bądź wspólnoty mieszkaniowe.

Kontakt w sprawie nadpłaty pod nr. tel. 94 3162 – 550 lub 94 3162 – 542.