Trwa nabór na pracownie Orange

W ramach Pracowni Orange Fundacja umożliwia lokalnym grupom inicjatywnym stworzenie we własnych miejscowościach i wsiach multimedialnych przestrzeni. Program skierowany jest do lokalnych liderów oraz umożliwia im prowadzenie efektywnego rozwoju społeczności poprzez prowadzenie Pracowni  w miejscowych świetlicach i urozmaicanie ich oferty. W ramach Programu można m.in. wyposażyć świetlice w dostęp do szybkiego Internetu, telewizory LCD, meble, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki 3D, a także np. wyremontować placówkę. Pracownia może powstać przy organizacji pozarządowej, domu kultury, bibliotece czy szkole.

Nabór trwa od 10.08 do 8.09.2017 r.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod adresem: https://pracownieorange.pl/

Aby aplikować w Programie wystarczy wypełnić formularz znajdujący się tu : http://www.pracownieorange.wp.pl/poznajmy-sie/

Odbiór odpadów segregowanych

Uwaga mieszkańcy miejscowości Mścice (ul. Szkolna, Zalesie, Rzemieślnicza) w związku z awarią auta odbiór odpadów segregowanych odbędzie się jutro rano.

Rajd Po Byku o Puchar Wójta Gminy Będzino Henryka Brody [program]

Już 12 sierpnia do Będzina przyjadą rajdowcy, którzy będą ścigać się na nowej imprezie, której baza ulokowana została w Będzinie.

„1. Rajd Po Byku – Będzino 2017 o Puchar Wójta Gminy Będzino Henryka Brody” to impreza, która łączy dwa ogólnopolskie cykle rajdowe. Pierwszym z nich jest BMW Challenge – puchar samochodów BMW istniejący od 2008 r., a drugim ogólnopolski cyklu rallysprintów AB CUP.

Rallysprint to połączenie rajdu i wyścigu. Wszystko dzieje się w jednym miejscu. Nowicjusz i amator rywalizuje tu z Mistrzem Polski w wyścigach lub rajdach. W obu cyklach startują dawni lub obecni zawodnicy Rajdowych Mistrzostw Polski, Wyścigów, Rallycrossu oraz amatorzy z całej Polski.

Dla jednych takie imprezy są priorytetem, a dla innych stanowią świetny trening i przygotowanie do innych zawodów. Walka toczy się o puchary oraz cenne nagrody. Rajd Po Byku będzie piątą rundą obu cykli i patrząc na aktualną sytuację punktową można mieć pewność, że w Będzinie zjawi się komplet zawodników walczących o punkty w klasyfikacji rocznej. Do tego dochodzi atut nowego miejsca i nowej trasy. Życzliwość i kompetencja z jaką spotkaliśmy się podczas spotkań z tutejszymi władzami upewniła nas, że wybór tego miejsca był strzałem w dziesiątkę. Już dziś zapraszamy do bezpiecznego kibicowania rajdowym załogom!

Trwają konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji

Zapraszamy do wyrażenia opinii na temat projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Będzino do roku 2022. Z treścią projektu Programu można zapoznać się pod linkiem: http://bip.bedzino.pl/index.php?id=1085.

Czytaj więcej

Polowanie

Zagłosuj na sołtysa

Głos Koszaliński zorganizował plebiscyt na Sołtysa Roku 2017. To okazja na pokazanie i uhonorowanie prężnych, odważnych i zaangażowanych Sołtysów. Na laureatów czekają cenne nagrody. Zapraszamy do głosowania na dwóch zgłoszonych kandydatów z terenu gm. Będzino.

http://www.gk24.pl/plebiscyt/karta/weronika-baczkowska-solectwo-lekno-gmina-bedzino,39881,1701769,t,id,kid.html

http://www.gk24.pl/plebiscyt/karta/andrzej-zielinski-solectwo-strachomino-gmina-bedzino,39881,1701783,t,id,kid.html

Więcej informacji o plebiscycie:

http://www.gk24.pl/plebiscyty/a/soltys-roku-2017-zglos-kandydata,12262606/

Apel do hodowców trzody chlewnej

Informacja z XXXI Sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 30 czerwca 2017 roku, odbyła się XXXI sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Czytaj więcej

Zawiadomienie o XXXI Sesji VII Kadencji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 z późn. zm.) zwołuję XXXI  sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień 30 czerwca  2017 r., o godz. 10.00.  

Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad- wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 7. Podsumowanie roku szkolnego 2016/2017.
 8. Wakacyjna oferta placówek oświatowo – wychowawczych.
 9. Sprawozdanie z realizacji : „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Będzino” za rok 2016.
 10. Stan przygotowań inwestycji gminnych
 11. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017;
2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2017 –2025;
3) w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy na rok obrachunkowy 2018;
4) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będzino;
5) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Będzino do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na lata 2018, 2019 na dowóz uczniów do szkół i wychowanków do przedszkoli;
6) w sprawie zmiany „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012 – 2032;
7) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli , którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Będzino;
8) w sprawie ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla sołtysów sołectw gminy Będzino.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 4. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski