Wywóz odpadów 6 stycznia

Szanowni mieszkańcy, informujemy, że 6 stycznia (Święto Trzech Króli) odbędzie się wywóz odpadów dla miejscowości wskazanych w harmonogramie. Nie będzie przesunięcia wywozu o dzień z powodu święta, jak to było dotychczas.

otwórz

W dniu 2.01.2018 roku Urząd Gminy Będzino będzie nieczynny w zamian za święto przypadające w dniu 6.01.2018 roku.

Zarządzenie wewnętrzne Wójta Gminy Będzino z dnia 20 grudnia 2017 roku – otwórz

Ważna informacja

W związku ze zmianą przepisów dotyczących gospodarowania odpadami, zwracamy się z prośbą o oklejenie pojemników na odpady naklejką, którą PGK zostawi w Państwa pojemnikach. Naklejkę należy nakleić w miejscu starej naklejki.

Posiedzenie komisji Rady Gminy

Przewodnicząca  komisji  budżetowo – finansowej  zwołuje  posiedzenie  komisji  na  dzień  28 grudnia 2017 r.,  godz.  09.00. Posiedzenie odbędzie się u Skarbnika Gminy Będzino. Tematem  posiedzenia będzie zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.

Przewodnicząca komisji
Barbara Grudzień

 Projekty uchwał

 

 

 

 

Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XXXVII sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień  28 grudnia  2017 r., o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 7. Uchwalenie budżetu gminy na 2018 rok:

– dyskusja
– opinie komisji Rady Gminy
– podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 – 2025;
2) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017;
3) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata  2017 – 2025;
4) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym;
5) uchwalenie Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na rok 2018. 

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 4. Zamknięcie obrad.

O godz. 12.00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Będzinie odbędzie się spotkanie świąteczno – noworoczne z zaproszonymi gośćmi.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Program Lider Zachodniopomorski

W nasze gminie nie brakuje młodzieży ambitnej i zaangażowanej, dlatego chcielibyśmy zaprosić Was do udziału w projekcie. Chcesz coś zmienić w swoim bliskim otoczeniu? Pracować w grupie? Działać? Poznawać nowych ludzi? Jeśli coś mówi Ci, że tak – chcę być aktywny/a, realizować projekty społeczne na rzecz rówieśników i innych grup, chcę wprowadzać małe i wielkie zmiany w mojej miejscowości,  w szkole, samorządzie uczniowskim – to właśnie na Ciebie czekamy! ,,Lider Zachodniopomorski” zaprasza młode osoby w wieku 17-22 lata, które chcą przeżyć kilkumiesięczną przygodę!  ,,Lider Zachodniopomorski” to szansa na naukę, działanie i zarazem zbudowanie ciekawego CV, które przyda się w przyszłości. Więcej szczegółów pod linkiem:

http://www.mlodziez.wzp.pl/zglos-sie-do-programu-lider-zachodniopomorski-buduj-ciekawe-portfolio-spoleczne/

Ogłoszenia

Serdecznie zapraszamy członków lokalnych organizacji pozarządowych do zgłoszenia się do udziału w pracach komisji ds. oceny wniosków w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Zgłoszenia należy dokonać pod nr telefonu 094 3162 551 lub pod adresem p.kelm@bedzino.pl.

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

Informujemy, że z powodów technicznych, wywóz odpadów wielkogabarytowych z miejscowości Uliszki, Miłogoszcz, Łopienica został przełożony na  poniedziałek tj. 11.12.2017 r.