Dzień Edukacji Narodowej

Pismo wojewody

Read more

Zebranie wiejskie Sołectwa Uliszki

Na podst. § 17 ust. 1 pkt. 1 Statutu Sołectwa U L I S Z K I przyjętego uchwałą Rady Gminy w Będzinie Nr XXXV/313/09 z dn. 29.12.2019 r. Wójt Gminy Będzino zwołuje  Zebranie Wiejskie mieszkańców Sołectwa U L I S Z K I dla  wyboru Sołtysa.

Read more

Wywóz odpadów budowlanych i remontowych

Szczepienia przeciwko grypie

Informacja o realizowanym projekcie „Deficyty na profity II”

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu „Deficyty na profity II”. Projekt skierowany jest do osób które spełniają wszystkie poniższe kryteria łącznie tzn.:

Read more

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zawiadomienie o XXXIII sesji VII kadencji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 z późn. zm.) zwołuję XXXIII  sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień 27 września  2017 r., o godz. 10.00.  

Read more

Dzień Przedszkolaka