Anioły integracji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Będzinie

Małe Festiwale „Ty i Ja” to wydarzenie kulturalne towarzyszące Europejskiemu Festiwalowi Filmowemu Integracja Ty i Ja, który odbywał się w Koszalinie w dniach 6 -10 września 2016r. W tym roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Będzinie już po raz piąty miało miejsce takie małe festiwalowe spotkanie integracyjne. Otworzył je uroczyście Wójt Gminy Będzino Henryk Broda.

Główna idea Festiwalu to działanie na rzecz integracji społeczeństwa z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością, działanie na rzecz humanizmu w głębokim tego słowa znaczeniu. Integracja to przede wszystkim wspólne spędzanie czasu, chęci do lepszego poznania i zrozumienia drugiego człowieka, wzajemna życzliwość i otwarte serce

Hasło tegorocznej edycji festiwalowej – „Mistrzowie sportu, mistrzowie życia” – nawiązywało do igrzysk paraolimpijskich odbywających się w tym samym czasie w Rio de Janerio.
Nasz Mały Festiwal został rozpoczęty projekcją filmów. W filmie „Olimpijczycy” jego bohaterowie, niepełnosprawni sportowcy, pokazują, że uprawianie sportu to ich sposób na życie, na hartowanie charakteru i przezwyciężanie swoich słabości. Przesłanie wszystkich obejrzanych filmów było jednoznaczne – niepełnosprawność nie może pozbawić nas marzeń. Uszczerbek na zdrowiu nie może stanowić przeszkody, aby realizować pasje, wierzyć w swoje siły i cieszyć się życiem.

Później, bardzo integracyjnie, spędziliśmy razem czas przy poczęstunku, rozmowach i warsztatach artystycznych. Goście festiwalowi (a byli nimi wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Warninie i uczniowie klasy szóstej z Zespołu Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach wraz z nauczycielami oraz podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Będzinie prowadzonego przez Stowarzyszenie Lepsze Jutro) doskonale się bawili tworząc z masy solnej wspaniałe anioły integracji.

Integrowanie się poprzez sztukę łamie bariery w kontaktach międzyludzkich, neguje i zmienia wszechobecne niedobre stereotypy w postrzeganiu niemałego przecież problemu społecznego jakim jest niepełnosprawność.

Tegoroczny Mały Festiwal ”Ty i Ja” miał trzy odsłony. Dwa filmowe spotkania integracyjne miały miejsce w bibliotece będzińskiej. Natomiast jeden pokaz filmów odbył się w bibliotece w Tymieniu – uczestniczyła w nim młodzież z Zespołu Szkół im. Kard. Ignacego Jeża
z nauczycielami.

Pokazowi filmów towarzyszyła wystawa prac wykonanych przez podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Będzinie, prowadzonego przez Stowarzyszenie Lepsze Jutro, oraz prezentacja filmowa o działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Warninie przedstawiona przez Agnieszkę Szeląg.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację Małego Festiwalu „Ty i Ja”, a także wszystkim, których mogliśmy w tych dniach gościć. Z roku na rok możemy obserwować pozytywne zmiany w postrzeganiu osób niepełnosprawnych w naszej małej społeczności. Do zobaczenia na kolejnym integracyjnym Festiwalu za rok!

Danuta Sawicka
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie