Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.1.14.2019.MD                                                               Będzino, dn. 12 grudnia 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XIV sesję VIII kadencji Rady Gminy
w Będzinie na dzień 19 grudnia 2019 r., o godz. 09:00.
Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.     
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Wolna trybuna.
5. Podjęcie uchwał:

a) Projekt nr 1 – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019;
b) Projekt nr 2 – w sprawie ustalenia diety dla sołtysów sołectw Gminy Będzino;

c) Projekt nr 3 – w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino;
d) Projekt nr 4 –
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.;
e) Projekt nr 5 – w sprawie przystąpienia Gminy Będzino do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;
f) Projekt nr 6 – w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
g) Projekt nr 7 – w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku szkolnym 2019/2020;
h) Projekt nr 8 – w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020;
i) Projekt nr 9 – w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

6. Informacja Wójta z działalności między sesjami i udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania z ostatniej sesji.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
9. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie
Barbara Grudzień

„Kulinarne dziedzictwo w potrawach wigilijnych” za nami

Odbyła się kolejna edycja konkursu  „Kulinarne dziedzictwo w potrawach wigilijnych” zorganizowanego przez Urząd Gminy Będzino, Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie oraz Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Jak co roku, miłośnicy świątecznych potraw przybyli licznie do sali GOK w Będzinie by wziąć udział w degustacji konkursowych potraw, posłuchać piosenek wykonywanych przez zespoły ludowe z naszej gminy, czy wziąć udział w quizie organizowanym przez ZODR w Barzkowicach.

Najważniejszy był oczywiście sam konkurs i poznanie jego laureatów. Uroczystego powitania wszystkich przybyłych osób, uczestników konkursu i zaproszonych gości  dokonali Wójt Gminy Będzino Mariusz Jaroniewski,  Członek Zarządu Powiatu Koszalińskiego Bartłomiej Wilk i Dyrektor GOK Jerzy Łuczak. Oprócz mieszkańców naszej gminy obecni byli także radni oraz sołtysi.

Jury konkursowe miało nie lada wyzwanie, by ocenić która potrawa wigilijna jest najlepsza. Nic dziwnego, gdyż wszystkie one kusiły sposobem podania, zapachem i smakiem, a potraw konkursowych było naprawdę dużo.  Ostatecznie jednak komisja w składzie:

– Przewodniczący Arkadiusz Stasiorek (Dyrektor Pomorskiego Banku Spółdzielczego Oddział w Będzinie)

– Elżbieta Góral (Radna Powiatu Koszalińskiego)

– Krystyna Najdzion (Radna Rady Gminy w Będzinie)

– Dorota Kinga Grabarek (dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Boninie)

–  Agnieszka Kwiatkowska (pracownik Urzędu Gminy Będzino)

 wyłoniła zwycięzców w trzech kategoriach konkursu. I tak w kategorii „wypiek cukierniczy” pierwsze miejsce przyznano Pani Bożenie Kusz za “Staropolski piernik dojrzewający”. Drugie miejsce przyznano Pani Krystynie Bojanowskiej- Kieloch za “Seromakowiec”. Trzecie miejsce należało do Pani Anny Garbalskiej za “Ciasto makowo-orzechowo-jabłkowo-pomarańczowe”. Przyznano także wyróżnienie w tej kategorii. Otrzymała je Pani Danuta Czaja za”Babkę piernikową”.

W kategorii „potrawy mączne” najsmaczniejsze okazały się “Paszteciki z kapustą i grzybami” Pani Grażyny Pawlak i ta potrawa zajęła I miejsce. Druga lokata przypadła Pani Annie Szostak za “Paszteciki drożdżowe z farszem grzybowo-cebulowym i barszcz czerwony” a III miejsce przyznano świetlicy w Tymieniu za “Pierogi z kapustą i grzybami”. Wyróżnienie otrzymała Pani Janina Zbiegła za “Pierogi z soczewicą”.

W ostatniej kategorii konkursowej, „potrawy rybne” jury przyznało pierwsze miejsce Pani Karolinie Malinowskiej za “Śledzie Pomorskie”. Drugie miejsce zdobyły “Gałki śledziowe z bułką postną” Pani Elżbiety Nożykowskiej, trzecie miejsce natomiast należało do Stowarzyszenia “Lepsze Jutro” i ich “Śledzia po kaszubsku”. Wyróżnienie w tej kategorii trafiło do Pani Magdaleny Tomickiej za “Faworki z karpia”.

Przyznano także wyróżnienie specjalne dla Zespołu Szkół Rolniczych w Boninie za bardzo efektowny pokaz dynamicznej obsługi kelnerskiej w wykonaniu uczniów.

Wręczenia nagród rzeczowych, dyplomów  i wyróżnień dokonał Wójt Gminy Będzino, Mariusz Jaroniewski wraz z Zastępcą Wójta, Dariuszem Markowskim.

Było coś dla ducha i coś dla ciała. Można było posmakować potraw konkursowych, poczęstować się dobrą kawą i ciastem z piekarni Bajgiel. Całe wydarzenie zostało wzbogacone o występy kapeli „Swaty”, oraz zespołów “Kwiaty Polskie i “Zalesie”, ponadto na stoisku Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem Radośniej” z Będzina można było zakupić oryginalne ozdoby świąteczne. Nie obyło się bez quizu wiedzy na temat Bożego Narodzenia. Prowadziła go Barbara Życka, doradca ZODR. Zadawała ona pytania, z którymi uczestnicy dzielnie dawali sobie radę.

Miłym akcentem kończącym tegoroczną edycję konkursu „Kulinarne dziedzictwo w potrawach wigilijnych”, było wręczenie pamiątkowego upominków każdemu z uczestników konkursu.

Organizatorzy imprezy dziękują wszystkim uczestnikom i sponsorom : Pomorskiemu Bankowi Spółdzielczemu Oddział w Będzinie , Przedsiębiorstwu PZZ „Stoisław”, ogrodom „Hortulus”, ODR w Barzkowicach, piekarni „Bajgiel”, sklepowi „Mikrus” M.M Gizińscy, Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, Pani Przewodniczącej Rady Gminy w Będzinie Barbarze Grudzień, Pani Radnej Lucynie Parol i innym.

Spotkanie mikołajkowe w Będzinie

Urząd Gminy Będzino zamknięty w dn. 27.12.2019 r.

Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informujemy iż w dniu 27.12.2019 r. Urząd Gminy Będzino będzie nieczynny.

Załącznik – Zarządzenie Wójta

http://bip.bedzino.pl/userfiles/file/zarzadzenia/2019/2019_083.pdf

Pamięci ś.p. Ryszarda Sawicza

„Wiadomość o śmierci wieloletniego wójta Ryszarda Sawicza, którą przyjęliśmy z ogromnym zaskoczeniem i niedowierzaniem, napełniła wszystkich żalem   i smutkiem.

Śp. Ryszard Sawicz pozostawił pogrążoną w bólu rodzinę, ale także nas, mieszkańców gminy Będzino, której był gospodarzem – wójtem 16 lat.

Pozostawione przez niego trwałe ślady w rozwoju gminy Będzino, mieszkańcy zawsze doceniali. Mówiło się i mówi, że śp. Ryszard Sawicz był dobrym człowiekiem, otwartym na ludzi, doświadczonym samorządowcem, który swoją pracę w Urzędzie Gminy traktował jak służbę mieszkańcom i tego uczył swoich pracowników.

Ryszard Sawicz urodził się 05 stycznia 1950 roku w Brzeźnie, gmina Lubieszyn woj. lubuskie. Tu spędził swoje dzieciństwo i młodzieńcze lata.                       

Od 1970 roku był mieszkańcem gminy Będzino. 1 lutego 1973 r. rozpoczął pracę w Urzędzie Gminy w Będzinie, jako instruktor melioracji i łąkarstwa. Za swoje osiągnięcia został przeniesiony na funkcję Sekretarza Gminnego Zarządu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Będzinie. W 1989 r. został wybrany na stanowisko Naczelnika Gminy w Będzinie. 7 czerwca 1990 roku, podczas I sesji Rady Gminy wybrano śp. Ryszarda Sawicza na Wójta Gminy Będzino, którym był do 2006 roku. Był prawdziwym społecznikiem, działającym na rzecz mieszkańców gminy Będzino. Dobrze poznał i zrozumiał istotę demokracji, ducha pluralizmu. Już jako wójt – razem z innymi osobami, w tym z działaczami społecznymi –  budował społeczeństwo obywatelskie, od podstaw tworząc samorząd gminny. Śp. Ryszard Sawicz traktował Gminę Będzino jak „małą ojczyznę”.

Jego pełne oddania podejście do pracy udzielało się także współpracownikom, dla których był wyjątkowym szefem, wprowadzając serdeczny i rodzinny nastrój w urzędzie. Przez lata swojej działalności dał się poznać, jako doskonały organizator pracy Urzędu Gminy. Przy tym człowiek życzliwy dla ludzi, pełny wyrozumiałości i otwarty na potrzeby innych, znajdujący czas dla wszystkich. Szczególną uwagę zwracał na oświatę, czego dowodem była rozbudowa dwóch szkół tj. Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach oraz Szkoły Podstawowej w Dobrzycy.  Przez wiele lat śp. Ryszard Sawicz angażował się w prace społeczne na terenie Gminy Będzino poprzez czynną działalność w wielu organizacjach społecznych, młodzieżowych i środowiskowych.

Pamięć o śp. Ryszardzie Sawiczu, wieloletnim wójcie gminy Będzino, na trwałe zapisała się w sercach wszystkich mieszkańców. 

Spoczywaj w pokoju Szanowny Panie Wójcie.”

W związku ze śmiercią Pana Ryszarda Sawicza, Wójt Gminy Będzino ogłosił zarządzeniem dzień 12 grudnia b.r. dniem żałoby na terenie naszej gminy.  

Informujemy jednocześnie, że 12 grudnia b.r. o godzinie 10.00 w kościele parafialnym w Mścicach odbędzie się msza żałobna, po której nastąpi przejazd konduktu na cmentarz komunalny w Koszalinie.

Wielkie ubieranie choinki w Urzędzie Gminy Będzino

W mikołajkowy dzień zawitali do Urzędu Gminy Będzino niezwykli goście. Dwie grupy najmłodszych przedszkolaków z Przedszkola w Będzinie, pod czujnym okiem pań przedszkolanek zajęły się ubieraniem choinki. Drzewko czekało już na upiększenie na jednym z pięter urzędu, a dzieci poradziły sobie znakomicie z tym wyzwaniem. W zawieszaniu ozdób pomagał im Wójt Gminy Będzino, Mariusz Jaroniewski.

Wójt otrzymał też od przedszkolaków piękną, własnoręcznie robioną kartkę Bożonarodzeniową. Zastępca Wójta Gminy Będzino, Dariusz Markowski obdarował słodkościami dzielne maluchy.

Spotkanie z sołtysami

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy Będzino odbyło się spotkanie władz naszej gminy z licznie przybyłymi sołtysami. Tematem przewodnim były sprawy bieżące sołectw i dalsze plany współpracy.

Wójt Gminy Będzino, Mariusz Jaroniewski juz na wstepie podkreślił, jak ważna społeczne i odpowiedzialna jest to funkcja. Wójt powitał też dwóch nowych sołtysów: Grzegorza Bereźnickiego z nowo powstałego sołectwa Barnin/Zagaje oraz Marka Kalickiego, sołtysa Będzinka.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchominko dł. 1,79 km

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Uprzejmie informujemy, że Gmina Będzino ma zamiar przystąpić do programu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Zadanie będzie dofinansowane do 100 % kosztów.

Dofinansowanie dotyczy transportu oraz odzysku odpadów z folii rolniczych, siatki i  sznurka  d owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag unieszkodliwionych, lub poddanych odzyskowi  w ramach przedsięwzięcia.

Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o wypełnienie czytelnie załączonego wniosku i dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2019 roku (piątek) do Urzędu Gminy Będzino.

Więcej informacji: tel. (94) 316-25-51 lub (94) 316-25-33

Biblioteka będzińska – odlotowe andrzejki na wyjeździe

Na specjalne zaproszenie, dzieci uczestniczące w Bibliotecznej Akademii Młodego Artysty, wzięły udział w imprezie andrzejkowej organizowanej w Kołobrzegu przez Dziecięcą Strefę Kreatywnej Zabawy @Babakuba. Wielość i różnorodność przygotowanych dla nich atrakcji była imponująca. Wróżby, lanie wosku, przebieranki, tańce, wesołe igraszki na Wyspie Zabaw – wszyscy, niezależnie od wieku, bawili się znakomicie. Zaś zdrowy poczęstunek z andrzejkowymi babeczkami i cytrynową lemoniadą sprzyjał utrzymaniu kondycji. To były dwie godziny naprawdę świetnej zabawy. Mali imprezowicze otrzymali dyplomy Super Wróżki lub Super Wróża oraz czarodziejskie amulety.

Zaproszenie na wyjazdowe andrzejki to nagroda za zaangażowanie dzieci w biblioteczne zajęcia kreatywne. Ten magiczny wieczór podarowała dzieciom Anna Sawicka, a czarodziejsko bawiły się z nimi Oksana, Natalia, Iga i Hanna. Dziękujemy!

Danuta Sawicka

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie