3 x ZŁOTE GODY

     W Urzędzie Stanu Cywilnego w Będzinie 12 listopada 2016r. obchodzono Jubileusze  50-lecia Pożycia Małżeńskiego: Państwa  Haliny i Andrzeja Koledów, Państwa Barbary i Czesława Połubok oraz Państwa Romany i Jana Górków.

     W uroczystości udział wzięli Wójt Gminy Będzino Pan Henryk Broda, który w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy dokonał aktu dekoracji  Jubilatów Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Adam Gołębiewski , który przekazał listy gratulacyjne oraz rodziny Jubilatów.

     Te wspólne   50 lat  Pożycia Małżeńskiego Par obchodzących swoje święto to symbol wierności i miłości rodzinnej,  dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie.

2016_11_17_jubileusze_koledowie_wierzchominkoPaństwo Halina i Andrzej Koledowie z Wierzchominka

Pan Andrzej urodził się w Koszalinie, do 5 roku życia mieszkał z dziadkami na Komorach.  Uczęszczał do Technikum Budowlanego w Szczecinie. Pani Halina mieszkała w Szczecinie w tym samym budynku co Pan Andrzej. Uczęszczała do Liceum Pedagogicznego w Szczecinie. Małżeństwo zawarli 13 lipca 1966r. w Szczecinie. Po ślubie przeprowadzili się do dziadków Pana Andrzeja na teren Gminy Będzino do m. Komory. W 1969 roku  zakupili 6 hektarowe gospodarstwo rolne w m. Wierzchominko. Pan Andrzej w latach 80-tych przez 2 kadencje był radnym GRN z m. Wierzchominko. Gospodarstwo rolne przekazali synowi Zbyszkowi w 2008r. przechodząc na emeryturę. Państwo Koledowie mają 3 dzieci, 2 córki bliźniaczki, 1 syna oraz 5 wnucząt.


 

Państwo Barbara i Czesław Połubokowie z Mścic.

2016_11_17_jubileusze_polubkowie_mscice12 listopada 1966 r.

Pan Czesław wraz rodzicami i rodzeństwem przyjechał z Wołkowysk z Białorusi do Elbląga. Pracował  jako konserwator w Żegludze Morskiej w Elblągu. Pani Barbara mieszkała w Zgojewie k. Słupska. Poznali się na zabawie w 1966 r. Pan Czesław przyjechał w poszukiwaniu pracy. Związek małżeński zawarli 12 listopada 1966r. w Elblągu. Na teren Gminy Będzino  do m. Mścice przyjechali  w poszukiwaniu pracy i mieszkania w roku 1971. Oboje pracowali w POHZ Mścice, aż do uzyskania emerytury. Państwo Połubokowie mają 3 dzieci, 2 synów i 1 córkę oraz 7 wnucząt.

2016_11_17_jubileusze_polubkowie_mscice_2016


Państwo Romana i Jan Górkowie z Mścic

2016_11_17_jubileusze_gorkowie_mscice_196612 listopada 1966 r.

Pan Jan przybył do m. Mścice  z rodzicami i rodzeństwem w 1948r. Pracował w Zakładzie Naprawczym Mechanizacji Rolnictwa w Mścicach do roku 1996 do uzyskania emerytury. Pani Romana  wraz z rodzicami i rodzeństwem przyjechała z obecnego woj. podkarpackiego na teren Gminy Będzino do m. Strzepowo w roku  1947.  Pracowała w KAZEL-u w Koszalinie. Państwo Górkowie poznali się na zabawie w Mścicach w 1964r. Małżeństwo zawarli 12 listopada 1966r. w GRN w Mścicach. Po ślubie zamieszkali w Mścicach z rodzicami Pana Jana. Państwo Górkowie prowadzili również niewielkie gospodarstwo rolne, które obecnie  prowadzą dzieci. Państwo Górkowie mają 4 dzieci, 2 córki i 2 synów  oraz 9 wnucząt

2016_11_17_jubileusze_gorkowie_mscice_2016

Wszystkim parom przekazuję jeszcze raz najserdeczniejsze gratulacje i życzenia wielu dalszych lat w zdrowiu, wzajemnej miłości i szacunku najbliższych Wam osób, by przeżyte lata niosły ze sobą tylko dobre wspomnienia, a nadchodzące lata pozwalały przeżywać kolejne jubileusze.

Kierownik USC Dorota Kokłowska.

opublikowano 17 listopada 2016