Na terenie naszej gminy w listopadzie realizowany będzie program popularyzacji wiedzy o Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wartościach konstytucyjnych wśród dzieci szkół podstawowych. Aktywny udział w programie wezmą uczniowie klas szóstych szkół w Będzinie z siedzibą w Łeknie, Dobrzycy, Mścic i Tymienia.

Celem programu jest upowszechnianie wiedzy o zasadach demokracji i wartościach konstytucyjnych. Akcja składa się z dwóch etapów: części dydaktycznej oraz konkursowej. W dniach 6 i 9 listopada 2012 r. odbędą się w szkołach prelekcje poświęcone konstytucji, 12 i 13 listopada 2012 r. konkurs wiedzy, a 16 listopada 2012 r. podczas uroczystych obchodów 6. rocznicy nadania imienia Zespołowi Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach, podsumowanie programu i wręczenie nagród laureatom z poszczególnych szkół. Realizacja programu zbiega się z 94. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę dnia 11 listopada 1918 roku.

Pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia oraz fundatorem nagród jest Kancelaria LEGALPARTNER Filipczyk – Karabasz – Żebryk Spółka Partnerska Radców Prawnych w Koszalinie, a patronat nad nim obejmuje Wójt Gminy Będzino Pan Henryk Broda.

Organizatorowi udało się pozyskać dla tego przedsięwzięcia kilku znaczących partnerów. W związku z tym uczestniczące w programie dzieci otrzymają egzemplarz Konstytucji RP oraz upominki, a laureaci konkursu również nagrody książkowe i rzeczowe. Ponadto przeprowadzenie relacji z wydarzenia zadeklarowała Telewizja Kablowa Koszalin Sp. z o.o.