50-lecie pożycia małżeńskiego

 50-lecie pożycia małżeńskiego to wspaniała rocznica. Ożywają wspomnienia, wracają chwile i obrazy, mieniące się swoistym blaskiem. Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, a „Złote Gody” to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku.

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Będzinie odbyły się uroczystości wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Słowa uznania i życzenia pod adresem dostojnych Jubilatów skierował Wójt Gminy Będzino Mariusz Jaroniewski. W uroczystościach udział wzięły trzy pary małżeńskie:

Państwo Zofia i Jan Hoffmannowie ze Strzepowa

 

Państwo Janina i Stefan Wawrzeńczykowie z Dobrzycy

 

Państwo Edwarda i Eugeniusz Jasińscy z Dobrego

Wszystkim Parom życzymy wielu dalszych lat w zdrowiu, wzajemnej miłości i szacunku najbliższych osób, by przeżyte wspólnie lata niosły ze sobą tylko dobre wspomnienia, a nadchodzące lata pozwalały spełniać marzenia i przeżywać kolejne jubileusze.

Kierownik USC Dorota Kokłowska