Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania w Koszalinie zaprasza na 75. Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców pt. „ Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce i w Niemczech”. Forum odbędzie się 01. grudnia 2014 r. w restauracji ParkCaffe przy ul. A. Asnyka 11 w Koszalinie. Wypełnione formularze należy przesłać do biura do dnia 27.11.2014 r. na adres e-mail: cud@ko-pomerania.pl, lub nr fax 94/ 342-65-50

formularz zgłoszeniowy

program forum