Ankieta dotycząca kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku

ANKIETA DOTYCZĄCA KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW W PRZYDOMOWYM KOMPOSTOWNIKU

Szanowni Państwo, zwracamy się do Mieszkańców kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie załączonej poniżej ankiety.

Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu) na terenie Gminy Będzino w 2023 roku. W związku z nowymi zasadami obliczenia poziomów recyklingu (Rozp. Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021r.) dane zawarte w ankiecie będą wliczone do poziomów, które musi osiągnąć gmina.

Wypełnienie ankiety jest obowiązkowe dla osób, które korzystają ze zwolnienia z opłaty dla posiadaczy kompostowników przydomowych. Do udziału zachęcamy również pozostałych właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady we własnym zakresie nieobjętych zniżką (właściciele domków jednorodzinnych, domków letniskowych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe).

W związku z powyższym prosimy o rzetelne podejście do sprawy i złożenie wypełnionych ankiet do  29 lutego 2024 r. poprzez następujące opcje:

– odesłanie pocztą tradycyjną lub dostarczenie osobiście do Urzędu Gminy Będzino pokój nr 6

– wysłać na e-mail: e.szpakiewicz@bedzino.pl

Ankieta do pobrania, wersja do wydruku:

Ankieta-bioodpady

Dodatkowe Informacje można uzyskać w tutejszym urzędzie pok. nr 6 na parterze lub telefonicznie 94 3162 550, 668 018 157.

 

opublikowano 29 stycznia 2024