Ankieta na temat sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino

W 2011 roku Sejm przyjął ustawę, na mocy której zobowiązał gminy do przejęcia obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Zmieni się także sposób naliczania opłat. Według nowych zasad właściciele nieruchomości nie będą płacić za wywóz odpadów firmie wywozowej, ale bezpośrednio gminie, która w drodze uchwały określi stawki. Nowe zasady zaczną obowiązywać najpóźniej od 1 lipca 2013 roku. W związku z tym musimy wypracować racjonalny system naliczania opłat za wywóz śmieci, w oparciu o jedną z kilku możliwości, które wskazuje ustawa.

opublikowano 4 października 2012