Wprowadzone przez Tomasz Wojciechowski

Zasilanie brzegu w Pleśnej

Trwają prace nad sztucznym zasilaniem brzegu w  Pleśnej i Kołobrzegu. Dzięki temu zabiegowi nasza plaża w Pleśnej przy ujściu rzeki Czerwonej  powiększy się, co pozwoli turystom jeszcze lepiej korzystać z uroków nadmorskiego wypoczynku. Sztuczne zasilanie plaży to jedna z metod ochrony brzegu morskiego, polegająca na przetransportowaniu i rozprowadzeniu piasku pobranego z dna morskiego na wybranym […]

Uwaga Mieszkańcy Strachomina, Strzepowa, i Kolonii Dobrzyca! Woda zdatna do spożycia

Gminny Zakład Komunalny w Będzinie informuje, iż zgodnie z Decyzją nr 796/2023 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie, woda z ujęcia Strachomino, zaopatrującego w wodę pitną mieszkańców Strachomina, Strzepowa i Kolonii Dobrzyca, nadaje się do spożycia po uprzednim przegotowaniu. Jednocześnie informujemy, iż Gminny Zakład Komunalny w Będzinie przystąpił do działań naprawczych zmierzających do doprowadzenia jakości […]

“Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

Po raz piąty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników do udziału w kursie e-learningowym pt. “Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Zadaniem konkursowym jest przesłanie do Centrali Kasy pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa lub elektroniczną na adres e-mail: hulajnoga@krus.gov.pl z dopiskiem w tytule: ,,Kurs e-learningowy dla […]

Pasowanie na uczniów w szkołach podstawowych w naszej gminie

Rozpoczęcie edukacji szkolnej to niezwykle ważny i doniosły moment w życiu każdego dziecka. Wiedzą o tym pierwszoklasiści, którzy w mijającym miesiącu wzięli udział w pasowaniu na ucznia. We wszystkich czterech szkołach podstawowych znajdujących się w Gminie Będzino pasowano 94 uczniów. Z czego w Szkole Podstawowej im. kard. Ignacego Jeża w Tymieniu pasowano 7 uczniów, w […]

Akademia słodkości wystartowała!

Strzepo-Wianki jak obiecały tak zrobiły. Ruszyły słodkie warsztaty dla dzieci i dorosłych. 20 października 2023 r. w Świetlicy Wiejskiej w Strzepowie KGW Strzepo-Wianki gościło grupę 30 dzieci. Naszą przygodę cukierniczą zaczęliśmy od gofrów i waty cukrowej. Dzieci mogły same zadecydować o kolorze swojej waty i samodzielnie dobrać dodatki do jeszcze ciepłych gofrów. Jak to w […]

Prestiżowy certyfikat „Przyjazna Polska” dla Gminy Będzino

Gmina Będzino otrzymała certyfikat „Przyjazna Polska” w kategorii „Opieka wczesnorozwojowa i senioralna” . To ważne wyróżnienie, gdyż program „Przyjazna Polska” to przedsięwzięcie skierowane do polskich samorządów, którym zależy na pokazaniu swojego potencjału, dotychczasowych osiągnięć oraz planów w wyróżnionych przez nas kategoriach ważnych dla biznesu, ekologii oraz szeroko rozumianej społeczności lokalnej. Dla naszej gminy otrzymanie certyfikatu […]

Podpisanie aktu erekcyjnego- powołanie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Bałtyk Sp.z o.o.

Gmina Będzino znalazła się wśród czternastu gmin, które sygnowały podpisanie aktu erekcyjnego, tworzącego Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową KZN Bałtyk Sp.z o.o. Podpisanie dokumentu miało miejsce na początku października w koszalińskiej delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, zaś naszą gminę reprezentowała Sekretarz Dorota Kokłowska. Akt erekcyjny jest pierwszym krokiem, kolejnym ważnym etapem będzie akt notarialny, formalizujący powstanie Społecznej Inicjatywy […]

Spotkanie z sołtysami Gminy Będzino

W dniu 18 października b.r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Będzinie odbyło się spotkanie z sołtysami z terenu naszej gminy. Udział w nim wzięli Wójt Gminy Będzino Sylwia Halama, Przewodniczący Rady Gminy  Będzino Andrzej Nożykowski, Sekretarz Gminy Będzino Dorota Kokłowska oraz pracownicy Urzędu odpowiedzialni za obsługę sołtysów oraz zarządzanie kryzysowe. Obecni byli również: kierownik […]

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych (KGW, kluby sportowe, OSP, stowarzyszenia i fundacje, podmioty ekonomii społecznej i in.) na wspólne spotkania poświęcone współpracy Gminy Będzino z organizacjami. Spotkania dedykowane będą: – bieżącej sytuacji NGOs w naszej gminie, – współpracy finansowej i pozafinansowej, – oferty szkoleniowo-doradczej dla organizacji oraz – wspólnemu tworzeniu aktów prawnych, regulujących zasady i […]

Uwaga Mieszkańcy Dobrego, Popowa, Ziębrza, Pakosławia i Dobrego Małego! Możliwe przerwy w dostawie wody!

Uwaga Mieszkańcy Dobrego, Popowa, Ziębrza, Pakosławia i Dobrego Małego! Gminny Zakład Komunalny w Będzinie informuje, iż w związku z wyłączeniami prądu możliwe są przerwy w dostawie wody w miejscowościach Dobre, Ziębrze, Popowo, Pakosław, Dobre Małe w dniu 19 października 2023 r. (czwartek) w godzinach od 8:00 do 14:00. Za zaistniałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.