Wprowadzone przez Tomasz Wojciechowski

Pomagamy potrzebującym!

“Pomagaj innym, bo być może to Ty kiedyś będziesz potrzebował pomocy”. Tym cytatem zachęcaliśmy Państwa do wzięcia udziału w naszej akcji charytatywnej- wsparcia finansowego Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie. I udało się! W dniu 20 grudnia 2019r. dwie puszki z datkami zostały przekazane do Hospicjum. Tam komisyjnie zostały otwarte, a datki policzone. Razem […]

Spotkanie wigilijne w Będzinie

Odbyło się spotkanie wigilijne dla mieszkańców naszej gminy, w tym także dla osób samotnych. W spotkaniu zorganizowanym w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, nie zabrakło śpiewania kolęd, łamania się opłatkiem i wigilijnego poczęstunku. O ten ostatni akcent zadbał personel GOPS w Będzinie. Wystąpiła kapela “Swaty”, zespoły: “Kwiaty Polskie”, oraz “Zalesianie”. Zgromadzeni goście mogli podziwiać […]

Przerwa w dostawie wody

Gminny Zakład Komunalny w Będzinie informuje, że w związku z awarią wodociągu w miejscowości Będzino w dniu 20.12.2019 r. nastąpi przerwa w dostawie wody. Przewidywany czas naprawy wodociągu do godziny 18.00 w dniu 20.12.2019 . Za utrudnienia przepraszamy!

Rejestracja do systemu BDO (Baza Danych Odpadów)- informacje

W ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy O odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1403) wprowadzono zmiany i prowadzenie ewidencji odpadów obowiązuje także rolników posiadających powyżej 75 ha użytków rolnych. Od 1 stycznia 2020 r. zmiany w ewidencji odpadówInformujemy, iż z dniem 1 stycznia 2020 r. […]

W bibliotece – warsztaty „Robimy skrzaty”

Urocze skrzaty, każdy inny i każdy wyjątkowy, powstały na warsztatach rękodzielniczychw Gminnej Bibliotece Publicznej w Będzinie. Warsztaty w rodzinnym gronie (wspólnie tworzyły mamy z dziećmi), były doskonałą formą spędzenia wolnego czasu – razem z dziećmi, kreatywnie, rozwijająco i twórczo. W połączeniu z ciekawą ofertą książek dla małych i dorosłych czytelników (nie tylko o skrzatach! ), […]

Działasz w stowarzyszeniu, fundacji, organizacji społecznej? To szkolenie jest dla Ciebie!

Zapraszamy w imieniu organizatora: SZOWES – OWES w regionie koszalińskim na spotkanie animacyjne pn. “Formy współpracy JST-NGO przy realizacji zadań publicznych: procedura otwartego konkursu ofert i trybu pozakonkursowego”.Omówimy nowe wzory ofert, umów i sprawozdań dla dwóch ww. trybów – wg Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 X 2018 r (obowiązujące od […]

OGŁOSZENIE

Zamawiający OSP w Dobrzycy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup średniego pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Dobrzycy w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn „Budowa skutecznego systemu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy w wóz strażacki, […]