Wprowadzone przez Tomasz Wojciechowski

Mieszkanie treningowe dla osób niepełnosprawnych już działa

W budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie uroczyście otwarto mieszkanie treningowe dla osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy. To ważna inicjatywa, która pozwoli na naukę samodzielności, osobom, które mają problemy z odnalezieniem się w dzisiejszej rzeczywistości, z wykonywaniem prostych prac codziennych.  W doskonale wyposażonym mieszkaniu łącznie będzie przebywać 26 osób w grupach 3-4 osobowych. […]

Dzień Wszystkich Świętych- pamiętajmy o tych, którzy odeszli

Dzień 1 listopada to co roku czas zadumy, wspomnień o osobach, które odeszły do wieczności. Właśnie w Dniu Wszystkich Świętych wspominamy bliskich, których już nie ma z nami. Każda z nich zasługuje na pamieć i zapalenie znicza, lub modlitwę. W tym szczególnym okresie pamiętajmy o osobach związanych z naszą gminą, które odeszły do wieczności w […]

Zmiana terminu składania deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy Gminy Będzino, zmienił się termin składania nowych deklaracji dotyczących gospodarowania odpadami. W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Jednocześnie informujemy, że brak jest możliwości złożenia deklaracji […]

W bibliotece – o bogactwie natury i magii roślin

Nasza będzińska biblioteka wzięła udział w drugiej edycji projektu ruchomych wykładów regionalnych. Projekt, współfinansowany przez Urząd Marszałkowski woj. Zachodniopomorskiego, prowadzi ZOZ Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Szczecinie. W ramach projektu „Poznaj swój region” wykład pt. Świat przyrody Pomorza Zachodniego w fotografii i wierzeniach ludowych wsparty prezentacją multimedialną, poprowadziła Aleksandra Zadencka. Przedstawiła zarys dziejów zielarstwa i ziołolecznictwa. […]

Spotkanie na temat programu “Czyste Powietrze”.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Będzino, uprzejmie informujemy, że w dniu 6 listopada 2019 roku (środa) o godzinie 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Będzinie odbędzie się spotkanie z Doradcą Energetycznym WFOŚiGW Mirosławą Aziukiewicz w sprawie możliwości skorzystania z dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”. Zapraszamy serdecznie!

Rapująca pisarka w naszej bibliotece

Małgorzata Strękowska-Zaremba, pisarka książek dla dzieci, dziennikarka, współautorka podręczników, laureatka wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, była gościem Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie. Stworzyła wiele opowieści: edukacyjnych, satyrycznych, detektywistycznych, przygodowych, historycznych; również wiele wierszy, zagadek i czytanek do podręczników. Opowiadała o swoich literackich bohaterach. Czytała zabawne fragmenty swoich książek, zadawała zagadki, dyskutowała.  Dzieciom szczególnie się podobały […]

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze w poszukiwaniu tradycji strażackich

Od września 2018 r. na terenie naszej gminy trwa projekt pn. „Jak Wojtek został strażakiem…”. W ramach tego przedsięwzięcia członkowie Młodzieżowych drużyn pożarniczych (dalej MDP) powyżej 13 roku życia z trzech jednostek OSP zgłębiają wiedzę o lokalnych bohaterach, na których wybrali sobie wielopokoleniowe rodziny strażaków. W ten sposób przeprowadzonych zostało kilka wywiadów z osobami z […]

Gminna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Domu Ludowym w Dobrzycy odbyła się oficjalna uroczystość, podczas której doceniono wysiłek grona pedagogicznego szkół i przedszkola. Sala dosłownie pękała w szwach, obecni  byli licznie przybyli nauczyciele i radni naszej gminy, oraz zaproszeni goście. Słowa podziękowania i serdeczne życzenia skierowano nie tylko do nauczycieli, ale do wszystkich pracowników oświaty […]