Dbamy o zabytki w naszej gminie

Gmina Będzino pozyskała dofinansowanie na zmodernizowanie parku wiejskiego w Mścicach oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela W Łeknie.

Fundusze pochodzą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, który wspiera samorządy w odbudowie i remontach obiektów zabytkowych, przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu i uchroni przed degradacją i niszczeniem. Program dopuszcza finansowanie obiektów posiadających wpis do ewidencji lub rejestru zabytków i będących w posiadaniu jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjnej podległej jednostce samorządu terytorialnego, jego odbiorcą może być także podmiot zobowiązany do opieki nad zabytkami.

Park wiejski w Mścicach, dofinansowanie na zabytki Gmina Będzino 2023

Zabytkowy park wiejski w Mścicach odzyska swój dawny blask dzięki pozyskanej kwocie wysokości 500 tys. zł. Całość prac, która ma zostać przeprowadzona w ciągu 12 miesięcy obejmuje odrestaurowanie dawnych alejek parkowych, porządkowanie terenu, uporządkowanie obszaru cmentarza parkowego, na terenie którego znajdują się pojedyncze płyty nagrobne i cmentarz rodowy z I poł. XX w. Park obecnie niszczeje i ulega stopniowej degradacji, chociaż jego potencjał i walor historyczny jest ogromny dla lokalnej społeczności. Dzięki wsparciu finansowemu, może stać się miejscem wypoczynku i spacerów mieszkańców Mścic i całej gminy. Będą oni mogli na nowo odkryć historię tego miejsca i osób, które dawniej zamieszkiwały te tereny. Całkowita wartość inwestycji wynosi 520 tys. zł, z czego wkład własny gminy to tylko 20 tys. zł.

Natomiast do kościoła w Łeknie trafi dofinansowanie w wysokości 245 tys.zł. Pozwoli to na wykonanie projektu budowlanego i renowację czterech witraży renesansowych oraz przeszkleń architektonicznych w jednym z okien w budynku kościoła. Opracowanie projektu budowlanego będzie pierwszym krokiem do kompleksowego budowlano- konserwatorskiego remontu świątyni, obejmującego izolację oraz remont ścian, remont wieży kościelnej, remontu instalacji elektrycznych, stropów i innych elementów konstrukcji.Wartość całkowita tego projektu wynosi 250 tys.zł, wkład gminy wyniósł więc jedynie 5 tys.zł.

Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Łeknie ma ciekawą i niezwykle bogatą historię, gdyż powstał na przełomie XV i XVI wieku. Niestety, uderzenie pioruna w wieżę, jakie miało miejsce w 1789 roku zmieniło nieco jej kształt. Warto zaznaczyć, że w kościele znajduje się zabytkowa kropielnica i dwa dzwony z XV i XVI wieku. W witrażach z 1587 roku znajdują się kartusze herbowe miejscowej szlachty i sceny biblijne. Ambona pochodzi z epoki baroku (XVIII w.). Na wieży znajduje się także zabytkowy zegar. Ołtarz ozdabiała kiedyś scena sądu ostatecznego, obecnie znajdują się tam figury zamontowane w 1951 roku. Kościół wpisany jest do rejestru zabytków od 1957r. ( pod pozycją nr. 141). W pobliżu kościoła znajdują się płyty nagrobne, w tym także nagrobek pastora Ericha Botha. Niedaleko znajduje się również cmentarz z utworzonym na nim lapidarium poświęconym niemieckim mieszkańcom tych ziem.

Gmina Będzino pełna jest ciekawych miejsc, związanych z historią i kulturą dawnych czasów. Warto je odkrywać, ale warto również o nie dbać i pozyskiwać fundusze na odrestaurowanie, aby służyły też przyszłym pokoleniom.

opublikowano 15 lipca 2023