II miejsce Kapeli Swaty

Festiwal odbywa się w czerwcu. Jego głównym celem jest popularyzacja, ochrona i dokumentacja autentycznego muzykowania i śpiewu ludowego. W środowisku etnografów i muzykologów kazimierski Festiwal oceniany jest bardzo wysoko ze względu na poziom wykonawców i sam repertuar, obejmujący relikty muzycznego, tradycyjnego dorobku wsi polskiej.

Nierzadko na Festiwalu pojawiają się „perły” zachwycające jurorów i znawców tematu.  Innym pozytywnym aspektem jest to, że uczestnicy przez cały rok przygotowując się do występu, oddają się poszukiwaniom i gromadzą muzykę, teksty itd., dzięki czemu ratują je od zapomnienia.
W konkursie mogą wziąć udział

  • kapele ludowe, których skład i repertuar jest zgodny z tradycjami danego regionu,
  • instrumentaliści, soliści grający na tradycyjnych instrumentach jak: skrzypce, złóbcoki, mazanki, cymbały, dudy, gajdy, kozioł, trombita, ligawka, bazuna, heligonka, harmonia, fujarki, piszczałki, listki i inne,
  • śpiewacy – soliści,
  • zespoły śpiewacze;

Festiwalowi patronuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałek Województwa Lubelskiego.
Głównym organizatorem imprezy jest Wojewódzki Dom Kultury w Lublinie. Współorganizatorami są: Starosta Puławski, Rada Gminy i Miasta, Zarząd Gminy i Miasta Kazimierz, Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych i Kazimierski Ośrodek Kultury.

Na Festiwalu co roku spotyka się ok. 700 artystów. Przyjeżdżają tu również naukowcy, znawcy tematu, muzykolodzy, muzycy poszukujący inspiracji, studenci, miłośnicy i pasjonaci.

W czasie FKiŚL odbywają się seminaria i warsztaty, których przedmiotem jest folklor i kultura ludowa (nie tylko muzyczna).

Wydarzeniu od lat towarzyszą Targi Sztuki Ludowej. Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych to najbarwniejsza, najgwarniejsza i najbardziej rozśpiewana kazimierska impreza.

Postaciami, kojarzącymi się z Festiwalem są dwaj charyzmatyczni, przez lata pojawiający się na scenie i za kulisami, prowadzący – Józef Broda i Staszek Jaskułka (pisowania nazwiska poprawna).

Nagrodą przyznawaną laureatom konkursu jest medal „Baszta”, której projekt jest dziełem Bronisława Chromego.

Tradycyjnie wydarzenie poprzedziło seminarium akademickie. W tym roku znawcy wykorzystali Rok Oskara Kolberga, by przypomnieć o znakomitym etnografie, a przede wszystkim o jego dziele.
Jury stwierdza, że w konkursie festiwalowym wzięło udział około 800 artystów ludowych z 14 województw. Oceniając dobór regionalnego repertuaru, cechy regionalnego stylu oraz poziom artystyczny, przyznało następujące nagrody i wyróżnienia na łączną kwotę
65 tysięcy złotych, z czego:
– 51000 zł ufundowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
– 6000 zł Polskie Radio Program 2
– 6000 zł Burmistrz Miasta Kazimierz Dolny
– 2000 zł Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu
W KATEGORII FOLKLOR-KONTYNUACJA
BASZTĘ – nagrodę główną w wysokości 1400 zł przyznano Marcinowi Drabikowi ze Zbójnej, woj. podlaskie
I nagrodę w wysokości 1500 zł otrzymuje Kapela Józefa Kędzierskiego z Rdzowa, woj. mazowieckie
Dwie równorzędne I nagrody po 1000 zł, ufundowane przez Polskie Radio Program 2 dla:
Zespołu „Piyrogi Łomnicońskie” z Łomnicy Zdroju, woj. małopolskie
Katarzyny Gacek-Duda z Lalik, woj. śląskie
I nagrodę w wysokości 800 zł przyznano Ilonie Gumowskiej z Lublina,
woj. lubelskie
II nagrodę w wysokości 1000 zł otrzymuje Kapela „Swaty” z Będzina, woj. zachodniopomorskie
II nagroda w wysokości 800 zł dla Piotra Krupskiego z Elbląga,
woj. warmińsko-mazurskie
III nagrodę w wysokości 800 zł otrzymuje Tercet Rodzinny z Makówki,
woj. podlaskie
Wyróżnienie w wysokości 300 zł dla Marty Benabderahmanne z Wyryk, woj. Lubelskie

Jury 49 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych składa serdeczne gratulacje wszystkim laureatom i uczestnikom spotkania Kazimierskiego. W festiwalu licznie zaprezentowali się artyści ludowi z większości regionów Polski. Jury pozytywnie odnotowuje fakt, że w tegorocznym Festiwalu wzięli udział także przedstawiciele województwa zachodniopomorskiego i opolskiego.
GRATULUJEMY „SWATOM” I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW