Informacja dotycząca nowych dowodów osobistych

Uprzejmie informujemy, że zgodnie  z informacją uzyskaną od Dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA , złożenie wniosku  o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, będzie możliwe jedynie do dnia 26 lipca 2021r. Po tym terminie usługi składania wniosków przez internet zostaną wyłączone.

Podstawa prawna art. 10 pkt 3 ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.

opublikowano 23 lipca 2021