INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU POLICJI NA TERENIE GMINY BĘDZINO

Od dnia 1 maja 2013 roku teren Gminy Będzino podlega  pod Komisariat Policji I w Koszalinie ul. Słowackiego 11.

Obecnie w Gminie Będzino pracuje dwóch dzielnicowych, dla których został przydzielony następujący teren:

Dzielnicowy sierż. sztab. Dariusz Pawlak tel. 94 – 3429 – 575 obsługuje teren następujących Sołectw:

– Tymień,
– Kładno,
– Łopienica / Łasin Koszaliński,
– Strachomino,
– Strzepowo,
– Dobrzyca,
– Smolne,
– Wierzchomino,
– Wierzchominko,
– Uliszki,
– Śmiechów/ Borkowice/ Miłogoszcz,
– Kiszkowo/Dworek,
– Słowienkowo,
– Skrzeszewo.

Dzielnicowy st. sierż. Michał Żołędowski tel. 94 – 3429 – 575 obsługuje teren następujących sołectw:

– Będzino,
– Komory,
– Będzinko,
– Łekno/Kazimierz Pomorski,
– Popowo,
– Dobre,
– Stoisław,
– Strzeżenice,
– Dobiesławiec,
– Mścice.

Dzielnicowi przyjmują interesantów w pomieszczeniach Straży Gminnej w Będzinie we wtorki i czwartki , w godz. od 12.00 do 14.00, a  w nagłych sprawach można  kontaktować się  pod nr 997 i 112  lub do Dyżurnego KP I     nr  94 – 3429 – 102.

opublikowano 6 maja 2013