Informacja

Drodzy mieszkańcy, informujemy że w roku 2014 nie wymagamy składania nowych deklaracji, obowiązują wcześniej złożone deklaracje.
Wysokość opłaty za wywóz i gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaje bez zmian. Prosimy o wnoszenie opłaty do 15 dnia każdego miesiąca.

opublikowano 16 stycznia 2014