Kolejne zajęcia w ramach projektu w Mścicach

fot. Bożena Formela

Prezentujemy kolejne zdjęcia z zajęć które odbywają się w ramach projektu pn. ?Rozwój Przedszkola Samorządowego w Mścicach szansą na dobry start małego dziecka?.

Projekt współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

W ramach projektu od września 2012 r. w grupie ZEFIRKI prowadzone są zajęcia dodatkowe, tj. język angielski, rytmika, zajęcia logopedyczne, zajęcia ruchowe (gimnastyka korekcyjna), zajęcia z zakresu integracji sensorycznej, oraz zajęcia skierowane do rodziców i opiekunów grupy. W lutym w ramach projektu zakupiono liczne zabawki, pomoce dydaktyczne, salę do zajęć z dziećmi wyposażono w nowoczesne meble zakupione ze środków unijnych.  Projekt realizowany jest przy wsparciu i ogromnym zaangażowaniu pracowników i dyrekcji przedszkola.

[nggallery id=31]

[nggallery id=49]

więcej zdjęć pod tym linkiem

opublikowano 22 marca 2013