Niemal 740 tys. zł dla Gminy Będzino na cyberbezpieczeństwo

Grant Cyberbezpieczeństwo Gmina Będzino

Nasza gmina otrzyma blisko 740 tys. zł ze realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa grantu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Co ważne, dofinansowanie na wzmocnienie bezpieczeństwa instytucjonalnego dla administracji stanowi aż 92% wszystkich kosztów.

W ramach projektu, Gmina Będzino pozyska nowe serwery, systemy zabezpieczeń danych i sieci komputerowych, które posłużą mieszkańcom oraz zapewnią sprawne i bezpieczne funkcjonowanie nie tylko Urzędu Gminy Będzino, lecz też Gminnego Zakładu Komunalnego oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zwiększenie cyberbezpieczeństwa jednostek gminnych to także realizacja szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników, monitorowanie bezpieczeństwa i potencjalnych zagrożeń oraz zapewnienie ciągłości dostępu do informacji. Planowane jest również zabezpieczenie urzędu pod względem potencjalnego braku prądu – w tym celu zostanie zakupiony specjalny agregat zewnętrzny. Z pozyskanych funduszy zakupione zostaną także oprogramowanie do inwentaryzacji zasobów IT oraz monitoringu sieci, zakup nowoczesnych i pojemnych systemów backupu i oprogramowanie antywirusowe. Zrealizowany zostanie też audyt zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz wymagana prawem dokumentacja w celu lepszej ochrony danych.

opublikowano 5 marca 2024