Otwarte konsultacje społeczne z mieszkańcami Kładna w sprawie nadania nazw ulic

Szanowni Mieszkańcy miejscowości Kładno

W środę 03 kwietnia 2024 r. w Sali przy Parafii w Śmiechowie 26A  odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Gminy Będzino z mieszkańcami miejscowości Kładno.

Celem spotkania było przeprowadzenie otwartych konsultacji społecznych z mieszkańcami Kładna w sprawie nadania nazw ulic znajdujących się na terenie miejscowości.  Spotkaniu przewodniczyła  Wójt  Gminy Będzino – Pani Sylwia Halama, która omówiła praktyczne aspekty związane z procedurą nadawania nazw ulic a także obowiązki mieszkańca jakie niesie za sobą zmiana adresowa.  W trakcie spotkania przedstawiono wstępne propozycje nazewnictwa poszczególnych dróg.

Licznie zgromadzeni mieszkańcy Kładna, brali czynny udział w dyskusji w związku z wysuniętymi propozycjami nazewnictwa a także zgłaszali własne propozycje.

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na spotkaniu, na ewentualne propozycje mieszkańców dotyczące propozycji nazwy ulicy czekamy do 25.05.2024 r.

Wszystkim mieszkańcom za zgłoszone sugestie i propozycje serdecznie dziękujemy.

Poniżej prezentujemy mapę poglądową, która została również zaprezentowana podczas spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami a także propozycje nazw ulic.

PROPOZYCJE_Kladno

opublikowano 5 kwietnia 2024