Pismo Dyrektora ZODR w Barzkowicach dot. nawadniania w gospodarstwie