Podpisanie aktu erekcyjnego- powołanie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Bałtyk Sp.z o.o.

Podpisanie aktu erekcyjnego- utworzenie SIM Bałtyk 2023

Podpisanie aktu erekcyjnego- utworzenie SIM Bałtyk 2023

Gmina Będzino znalazła się wśród czternastu gmin, które sygnowały podpisanie aktu erekcyjnego, tworzącego Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową KZN Bałtyk Sp.z o.o. Podpisanie dokumentu miało miejsce na początku października w koszalińskiej delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, zaś naszą gminę reprezentowała Sekretarz Dorota Kokłowska. Akt erekcyjny jest pierwszym krokiem, kolejnym ważnym etapem będzie akt notarialny, formalizujący powstanie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

Utworzenie SIM to krok w kierunku sprostania oczekiwaniom osób, które chciałyby posiadać własne mieszkanie, ale nie są na tyle zamożne aby dysponować wystarczająco dużym kapitałem.

Czym zatem jest Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa?

W skrócie to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. Mieszkania te są idealne dla osób i rodzin nie posiadających własnego lokum w danej miejscowości, którzy dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie.

Korzyści z bycia najemcą SIM to także:

  • możliwość zamieszkania w SIM bez konieczności zaciągania wysokiego kredytu; umowa z SIM może jedynie obligować do wniesienia partycypacji w wysokości do 30% kosztów budowy lokalu mieszkalnego (wkład najemcy);
  • nawet o połowę niższe stawki czynszu niż na rynku komercyjnym;
  • dla najemców będących jednocześnie partycypantami, możliwość w przyszłości rozliczenia partycypacji w czynszu (tzw. ?wakacje czynszowe?, dzięki którym najemca przez czas określony w umowie, a w przypadku emerytów ? bezterminowo, będzie płacił nawet 20% niższy czynsz);
  • możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności (uzyskanie własności mieszkania w perspektywie lat).

Aby ułatwić gminom zakładanie SIM-ów i udział w realizacji społecznych mieszkań czynszowych rząd proponuje wsparcie finansowe ze specjalnie powołanego Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dla wszystkich gmin. Na utworzenie nowego SIM  gmina może pozyskać odpowiednio 3 mln zł lub 10% wartości nowej inwestycji mieszkaniowej. Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) może przyznać też grant ze środków Funduszu Dopłat do 35% kosztów przedsięwzięcia dla gminy która partycypuje w realizacji mieszkań przez SIM.

Mamy nadzieję, że dzięki takiemu rozwiązaniu już w najbliższej przyszłości mieszkańcy będą mogli skorzystać z okazji, aby mieć swoje przysłowiowe “cztery kąty” w Gminie Będzino.

Z treścią aktu erekcyjnego można zapoznać się tutaj.

 

opublikowano 19 października 2023