Podpisanie umowy na modernizację kompleksu boisk Orlik zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Mścicach

W dniu 04.04.2024 r. Gmina Będzino podpisała umowę o dofinansowanie modernizacji kompleksu boisk Orlik zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Mścicach. Z boiska piłkarskiego od 2009 roku mieszkańcy gminy korzystają bardzo intensywnie przez 7 dni w tygodniu – w dni robocze uczniowie szkoły w ramach zajęć wychowania fizycznego, popołudniami szkółka piłkarska, wieczorami grupy zorganizowane z sołectw, natomiast w weekendy osoby indywidualne i rodziny z dziećmi. Z powodu regularnego użytkowania boiska przez tak długi okres jego nawierzchnia uległa degradacji. Sztuczna murawa jest położona poziomo w wyniku udeptywania, a obecny w niej granulat został e dużej mierze został wypłukany i wydostał się na zewnątrz podczas użytkowania boiska i działania czynników pogodowych. Z tego powodu nawierzchnia boiska piłkarskiego wymaga pilnej interwencji. W kompleksie brakuje również przegród z siatki ogrodzeniowej zabezpieczającej wylot piłki poza obrys boiska. Ponadto, oświetlenie boiska w godzinach wieczornych odbywa się lampami sodowymi – starego typu. Modernizacja kompleksu boisk będzie obejmowała poniższe elementy:

1) doposażenie kompleksu w niezbędne dla podniesienia bezpieczeństwa elementy przegród ogrodzeniowych wewnątrz kompleksu odgradzające nawierzchnie boiska do piłki nożnej i koszykowej od wybrukowanej przestrzeni wspólnej stanowiącej ciągi komunikacyjne i plac przed budynkami zaplecza szatni i sanitariatów. Na powyższe zadanie składają się dwa fragmenty ogrodzenia wykonanego z zielonej siatki ogrodzeniowej o wymiarach:

– dł. 23 m x wys. 4 m (wzdłuż boiska piłki nożnej),

– dł. 14 m x wys. 4 m (wzdłuż boiska do piłki koszykowej),

2) modernizację nawierzchni boiska do piłki nożnej o powierzchni 62 m x 30 m – obecna nawierzchnia jest zużyta i wymaga kompleksowego podejścia,

3) prace modernizacyjne oświetlenia boiska do piłki nożnej – polegające na wymianie obecnych lamp sodowych na nowe – LED (min. 7 szt.).

opublikowano 5 kwietnia 2024