Pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie informuje, że w dniu dzisiejszym przy Gminnym Ośrodku Kultury w Będzinie do godz. 14:00 wydawana jest żywność dla osób potrzebujących.

Do otrzymania skierowania uprawnione są osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, tj.:

  • 1823,60 zł miesięcznie w przypadku osoby samotnie gospodarującej
  • 1410,00zl miesięcznie/osobę w przypadku osoby w rodzinie

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu +48 784 974 916.

opublikowano 13 lipca 2023