Przypomnienie dla producentów rolnych!!!

Przypominamy producentom rolnym, że do jutra tj.  31 sierpnia br. mogą jeszcze składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu ON wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

O zwrot mogą ubiegać się producenci, którzy w pierwszym terminie nie wykorzystali całego przysługującego limitu oraz producenci rolni, którzy nabyli olej napędowy po raz pierwszy w okresie poprzednich 6 miesięcy.

Druki wniosków wraz z załącznikami oraz procedura przyznania zwrotu dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Będzinie lub na stronie internetowej Gminy Będzino w BIP w zakładce: Załatw sprawę / Podatki / Podatek akcyzowy 2023

Wszelkich informacji nt. zwrotu podatku akcyzowego można uzyskać:
– telefonicznie nr tel. +4894 3162 552 tel. kom. 883 018 036 (w godz. pracy urzędu),
– elektronicznie adres e-mail: k.kubicka@bedzino.pl,

lub osobiście u osoby odpowiedzialnej  Katarzyna Kubicka – inspektor ds. podatków i opłat lokalnych (II piętro, p. nr 15)

opublikowano 30 sierpnia 2023