Rozwój Przedszkola Samorządowego w Mścicach szansą na dobry start małego dziecka [zdjęcia]

fot. Przedszkole w Mścicach

Prezentujemy kolejne zdjęcia z realizacji projektu “Rozwój Przedszkola Samorządowego w Mścicach szansą na dobry start małego dziecka”. W lutym w ramach projektu zakupiono liczne zabawki, pomoce dydaktyczne, salę do zajęć z dziećmi wyposażono w nowoczesne meble zakupione ze środków unijnych.

Projekt współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

więcej informacji o projekcie

[nggallery id=52]

opublikowano 20 maja 2013