Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie Barbara Grudzień
uprzejmie informuje, że Nadzwyczajna XVII Sesja Rady Gminy w Będzinie
odbędzie się w dniu 14.02.2020 r. o godz. 11:00, sala 14 UG Będzino.


Na wniosek przewodniczących poszczególnych komisji rady w dniu 14.02.2020 r.,
o godz. 9:00, sala 14 UG Będzino
odbędzie się wspólne posiedzenie komisji, tematyka: zmiany budżetowe, samochód strażacki osp dobrzyca, c.d. prac nad statutem gminy.