Sesja Rady Gminy i spotkanie noworoczne

Odbyła się IV sesja VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie, podczas której obecnych było 14 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.
Radni obradowali zgodnie, z zaproponowanym pisemnym zawiadomieniem przez Przewodniczącą Rady Panią Barbarę Grudzień, porządkiem obrad, która przewodniczyła obradom.
Wójt Gminy przedstawił informację z działalności miedzy sesjami oraz wysłuchał interpelacji radnych, sołtysów i mieszkańców gminy .

Najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok. Radni projekt budżetu omawiali na wspólnych posiedzeniach komisji, których opinie w sprawie budżetu były pozytywne.

Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 radni podjęli jednogłośnie.

Ponadto Rada Gminy w Będzinie podjęła następujące uchwały:
1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2018;
2) uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 – 2025;
3) zatwierdzenia ramowego harmonogramu pracy Rady Gminy w Będzinie;
4) utworzenia Dziennego Domu „Senior +” w Tymieniu i przyjęcia jego statutu;
5) utworzenia Klubu „Senior +” w Mścicach i przyjęcia jego regulaminu;
6) uchwalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu „Senior +” w Tymieniu oraz Klubie „Senior +” w Mścicach.

Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bip.bedzino.pl , w zakładce „Uchwały Rady Gminy…”.

Kolejna sesja odbędzie się na początku lutego 2019 r. , a tematami jej będzie m.in.: sprawozdanie Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z działalności w 2018 roku, plany pracy komisji rady na rok 2019.

Po części oficjalnej, odbyło się w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie noworoczne spotkanie władz Gminy z zaproszonymi gośćmi. Obecny na uroczystości Starosta Koszaliński Pan Marian Hermanowicz złożył życzenia na Nowy Rok i zadeklarował chęć dalszej, owocnej i perspektywicznej współpracy z naszym samorządem. Na spotkaniu obecni byli przedsiębiorcy, przedstawiciele firm i zakładów pracy z terenu gminy, dyrektorzy placówek oświatowych i wychowawczych, radni, sołtysi, mieszkańcy.

Szczególne podziękowania należą się dla przedszkolaków z Będzina, którzy wystąpili z jasełkami, oraz wręczyli upominki wszystkim gościom. Podziękowanie należy się także dla pracowników GOK za przygotowanie spotkania , oraz pracowników ze Szkoły Podstawowej w Tymieniu za przygotowanie poczęstunku.
Wójt Gminy Będzino, Pan Mariusz Jaroniewski stwierdził w swoim przemówieniu: “Największym jednak bogactwem są ludzie i to im trzeba oddać pole do działania. Zapraszam do współpracy: parafie, sołectwa, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe i wychowawcze, oraz mieszkańców Gminy. Gmina przyjazna dla mieszkańców może stać się taką- wyłącznie z Państwa udziałem, bo wierzę że zebrali się tutaj ci wszyscy, którym dobro Gminy Będzino leży na sercu”

Spotkanie umilała swoją grą i śpiewem kapela Swaty. Wszyscy obecni życzyli sobie nawzajem dobrej współpracy, życzliwości, pomyślności.

[av_gallery ids=’172929,172930,172931,172932,172933,172934,172935,172936,172937′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ admin_preview_bg=” av_uid=’av-641k14w’]

opublikowano 7 stycznia 2019