Słowienkowskie spotkania z tradycją ludową

Od lipca br. w świetlicy wiejskiej w Słowienkowie odbywa się cykl spotkań tematycznych wokół tematu tradycji dożynkowych i wypieku staropolskiego chleba. Warsztaty dla mieszkańców sołectwa i ościennych miejscowości realizowane są w ramach projektu „Słowienkowskie spotkania z tradycją ludową”, którego inicjatorami jest grupa mieszkańców działająca przy Pani Sołtys Annie Garbalskiej. Opiekunem przedsięwzięcia jest Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie. Spotkania odbywają się dzięki dofinansowaniu uzyskanym w konkursie „Działaj lokalnie” ogłoszonym przez Fundację Nauka dla Środowiska z Koszalina.

Projekt przewiduje łącznie sześć spotkań tematycznych związanych z poznaniem obyczajów żniwnych, tradycji i zwyczajów dożynkowych, wartości zrównoważonego i ekologicznego korzystania z dobrodziejstw natury oraz polegających na przeprowadzeniu warsztatów wypieku staropolskiego chleba i warsztatów rękodzieła artystycznego, w trakcie których powstanie wieniec dożynkowy i słowiańskie wianki. Swoją wiedzą i umiejętnościami w tym zakresie z mieszkańcami sołectwa podzieliły się członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z pobliskiej Dobrzycy oraz instruktor rękodzieła pani Agnieszka Wielgus. Wszystkie spotkania odbywają się w wesołej, rodzinnej atmosferze, przy poczęstunku, kawie i herbacie, a ich efekty będzie można podziwiać w trakcie dożynek gminnych w Mścicach oraz dożynek parafialnych w Dobrzycy.
Dodatkowo dzięki dofinansowaniu doposażono pomieszczenie kuchenne w słowienkowskiej świetlicy o nowe szafki i blat kuchenny z uwagi na zaplanowane warsztaty wypieku chleba staropolskiego
oraz na potrzebę przygotowania poczęstunku dla uczestników spotkania integracyjnego podsumowującego realizację projektu, w trakcie którego zostaną zaprezentowane pozostałym mieszkańcom sołectwa i ościennych miejscowości efekty projektu w postaci wieńca dożynkowego i wypieczonych bochenków chleba staropolskiego.

Dofinansowano ze środków programu ,,Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Nauka dla Środowiska

Zdjęcia: Anna Garbalska, sołtys Sołectwa Słowienkowo