Spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich “Wesołe babki” w Dobrzycy pn. BEZPIECZNI NA DRODZE