SPOTKANIE RÓŻNYCH KULTUR

Dnia 24 sierpnia br. na placu rekreacyjnym w parku w Mścicach odbył się Festyn Wiejski zorganizowany przez Radę Sołecką w Mścicach przy współudziale Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

W trakcie imprezy zaprezentowało się dziesięć zespołów ludowych prezentując folklor różnych regionów Polski w tym folklor pomorski i kresowy (?Spotkanie różnych kultur?). Dla dzieci przeprowadzone zostały gry, zabawy i konkursy.

Przy wspaniałej pogodzie, dobrze grającym zespole przybyli uczestnicy w liczbie kilkuset osób bawili się do późnych godzin nocnych.

Realizacja zadania w ramach projektu “Integracja poprzez zabawę – cykl imprez na terenie Gminy Będzino”, projekt dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

[nggallery id=75]

opublikowano 30 sierpnia 2013