Strefa rekreacji w miejscowości Strachomino

Gmina Będzino podpisała umowę o dofinansowanie na utworzenie niekomercyjnego i ogólnodostępnego miejsca do spędzania czasu wolnego dla mieszkańców gminy Będzino w miejscowości Strachomino. Zaproponowane w projekcie rozwiązania przewidują możliwość rodzinnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Strefa rekreacji zostanie wyposażona w nowe, metalowe urządzenia przeznaczone dla różnych grup wiekowych: duży zestaw zabawowy, potrójną huśtawkę z bocianim gniazdem oraz bujaki dla najmłodszych. Nie zabraknie miejsca dla ławki i kosza na śmieci. Tuż obok urządzeń zabawowych stanie lampa solarna oraz tablica promująca walory obszaru LGD w naszej Gminie.

Zadanie otrzymało dofinansowanie, za pośrednictwem Środkowopomorskiej Lokalnej Grupy Działania, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  w zakresie działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w wysokości 33 109,00 zł.

Operacja pn.: „Strefa rekreacji w miejscowości Strachomino” mająca na celu wzmocnienie atrakcyjności obszaru poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Będzino, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

opublikowano 6 czerwca 2023